-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Competentiecentrum Landcomponent

Competentiecentrum Landcomponent

Het Competentiecentrum Landcomponent telt bijna 560 militairen. Verdeeld over twee departementen verzorgen zij de professionele opleiding voor het kaderpersoneel van de Landcomponent.

  • het Departement Manoeuvre in Stockem
  • het Departement Genie in Jambes.

De opdrachten van het Competentiecentrum Landcomponent zijn uiteenlopend:

  • het toekomstige kader een coherente en kwalitatieve opleiding aanbieden
  • tactische en technische handleidingen schrijven
  • de training van de eenheden evalueren
  • documentatie voor de eenheden beheren en bijwerken
  • specialisten naar het buitenland sturen om advies te verstrekken of informatie te verzamelen.

Recente artikels

Volop actie in Stockem

Op 2 juni begonnen in Stockem bij Aarlen 144 leerlingen opnieuw aan de opleiding onderofficier te voet. Tegelijk herbegonnen 57 leerlingen-officier en -onderofficier in Beverlo aan de bereden vorming op Dingo en Piranha.

Vormingen interwapentactiek hervatten

Het Detachement Interwapentactiek (DTI) uit Leopoldsburg heeft sinds 25 mei zijn vormingsactiviteiten weer opgestart.

Opleiding infanterie onder de loep

Het defilé van 21 juli is steevast een moment waarop Defensie zijn strijdtroepen aan het grote publiek toont. Elke component vaardigt militairen af om zo Defensie dichter bij het grote publiek te brengen, zo ook de infanterie.

De infanterie in haar element

In Otterburn, in het noordoosten van Engeland, vond in de veertiende eeuw een grote veldslag plaats. Vandaag is het nog steeds een uitverkoren plek om zowel jonge rekruten als doorwinterde militairen de grilligheden van het terrein te laten kennen. De Lichte Brigade oefende er van 3 tot 14 oktober met verscheidene van haar eenheden.

Eén voor allen, allen voor één

In het Competentiecentrum Rollend Materieel en Bewapening (CC R&A) in Rocourt werken militairen met erg veelzijdige competenties. Onder hen, een enthousiaste en boeiende draaier-frezer.