-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bataljon Bevrijding - 5 Linie

Bataljon Bevrijding - 5 Linie

Het Bataljon Bevrijding – 5 Linie uit Leopoldsburg telt 550 militairen. Deze infanterie-eenheid behoort tot de Medium Brigade.

Hun opdrachten zijn:

  • hulp aan de natie bij rampen of catastrofes
  • gewapende militaire inzet op het nationale grondgebied, bijvoorbeeld bij terreurbestrijding
  • evacuatie van landgenoten uit crisisgebieden
  • internationale humanitaire noodhulp
  • vredeshandhavende of -opleggende operaties van de NAVO of de VN
  • collectieve verdediging van de NAVO of de EU.

De wapenspreuk van het Bataljon Bevrijding – 5 Linie is: Trouw en trots - Versagen niet, verslagen nooit.

Recente artikels

Carabiniers-Grenadiers en Frans zusterregiment herdenken

Franse militairen van het 152eRégiment d’Infanterie uit Colmar zijn in het weekend van 6 en 7 oktober naar het West-Vlaamse Roeselare afgezakt. Samen met het Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn - Grenadiers herdachten ze er hun gesneuvelden die in deze streek tijdens de Eerste Wereldoorlog het leven lieten.

Defensie verlegt virtuele grenzen

Het simulatiecentrum in Leopoldsburg testte tijdens de laatste week van mei de gloednieuwe software voor de Command and Staff Trainer (CST). Daarmee kunnen compagnies en bataljons trainen in een virtuele omgeving. De eenheid Bevrijding/5de Linie (Bvr/5Li) onderwierp het systeem aan een eerste praktijktest.

Infanterie houdt compagnie-oefening in Klietz

Een compagnie van zo'n honderd mannen en vrouwen van het Bataljon Bevrijding – 5 Linie is sinds 19 februari op oefening in het kamp van Klietz, in Duitsland. Daar schaven ze hun gevechtstactieken, -technieken en -procedures bij.

Militaire sporters in de bloemetjes gezet

Bij de 10 Groep Communicatie- en Informatiesystemen werden op 29 maart de prijzen voor de wisselbeker CHOD 2016 uitgedeeld. De winnaars kregen hun trofee uit handen van de chef Defensie (CHOD), generaal Marc Compernol, die voor deze speciale gelegenheid zelf naar Leopoldsburg was gekomen.

Bataljon Bevrijding - 5 Linie vertrekt naar Mali

Een detachement van het Bataljon Bevrijding - 5 Linie uit Leopoldsburg is op donderdag 12 mei naar Mali vertrokken. Daar zullen de militairen vier maanden lang de trainingsmissie van de Europese Unie beveiligen. Ze lossen een detachement van het Bataljon 12/13 Linie uit Spa af.