-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defensie (MOD-CHOD)

Heeft een Belgisch leger zin?

Gewapende militairen in en rond onze trein- en metrostations, luchthavens en andere openbare gebouwen: bij dat beeld verslikken we ons niet langer in onze caffè latte. Na de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek leek hun aanwezigheid volkomen gerechtvaardigd. Maar wat doet ons Belgisch leger in hemelsnaam in de Baltische staten, Afghanistan, Mali, Irak of Niger?

Na de aanslagen op het satirische blad Charlie Hebdo en muziektempel Bataclan in Parijs en in Zaventem en Brussel begonnen de militairen aan hun bewakingsopdrachten. Eerst ging het vooral om paracommando’s, later om soldaten uit alle eenheden van Defensie. Opmerkelijk was hoe snel we gewoon raakten aan gewapende militairen in het straatbeeld.

We begrijpen maar al te goed dat ze ons tegen een mogelijke terroristische dreiging beschermen. Maar als we in het journaal beelden voorbij zien flitsen van onze Landcomponent in Mali, Belgische F-16’s die over de Baltische staten vliegen en onze vloot in West-Afrikaanse wateren, weten we het even niet meer: wat doet ons leger daar? Waarom is de aanwezigheid van onze militairen daar vereist?

Dreiging van buitenaf

Het zijn meer dan terechte vragen in een tijd waarin onze landsgrenzen niet onmiddellijk bedreigd worden. Toch heeft ons land alle baat bij vrede, stabiliteit en veiligheid. Een voorbeeld: in Mali helpt ons land om plaatselijke strijdkrachten op te leiden. Het Malinese leger levert immers samen met internationale partners een harde strijd tegen extremisme, om te vermijden dat er een nieuwe Islamitische Staat ontstaat in de Sahel.

Ons land draagt ook actief bij aan Europese operaties om de piraterij voor de Afrikaanse kusten te bestrijden. Zo beveiligen we mee de economisch gezonde maritieme aanvoerlijnen in die regio. We beschermen niet alleen burgerschepen die met levensmiddelen richting Suezkanaal varen, we vrijwaren ook onze eigen zeeroutes. Dat onze economie voor meer dan negentig procent van die vaarroutes afhangt, zien we niet altijd in.

In het Midden-Oosten zet ons land F-16’s in om luchtsteun te bieden aan grondtroepen en doelwitten van Islamitische Staat (IS) aan te vallen. Op die manier poogt Defensie niet alleen om van die regio een veiligere plek te maken, maar ook een mogelijke terroristische dreiging voor Europa in de kiem te smoren.

In de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen stelt Defensie samen met zijn NAVO-partners alles in het werk om de bevolking van Russische dreiging te vrijwaren. Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe belangrijk het is om een sterk eigen leger te hebben en hoe uiteenlopend de taken van Defensie zijn.

Meer dan zeventig jaar vrede

De grootvaders en grootmoeders van vandaag hebben zelf geen oorlog meegemaakt, ze kennen enkel de verhalen van hun eigen ouders en grootouders. Na meer dan zeventig jaar vrede in ons land is veiligheid voor ons zo vanzelfsprekend geworden dat je je afvraagt wat de waarde van onze Belgische Defensie is.

Als militairen oorlogsmunitie opruimen, reddingsacties uitvoeren voor de kust of terrorisme bestrijden vinden we dat evident. Voor activiteiten die een eerder indirect impact hebben op onze veiligheid, hebben we vaak minder begrip. Ook al lijkt het niet altijd even zonneklaar waarom Belgische militairen in het buitenland in actie komen, toch staat het buiten kijf dat we baat hebben bij een legermacht die onze belangen behartigt en vrede, veiligheid en toekomstperspectief hoog in het vaandel draagt. We hebben de plicht om ons land, dat economisch welvarend én veilig is, te verdedigen en een stabiele veiligheidsomgeving wereldwijd is daarbij van kapitaal belang.

Veilige wereld

Gemiddeld duizend Belgische militairen worden op dit moment wereldwijd ingezet, meestal in samenwerking met andere internationale partners. Defensie staat immers niet alleen voor vredesondersteunende, vredesopleggende en humanitaire operaties. Onze militairen zijn professionele bruggenbouwers die zowel ingrijpen bij conflicten, helpen bij rampen als de rust doen terugkeren.

In landen waar burgeroorlogen zijn, een democratisch bestuur niet bestaat, de economische middelen beperkt zijn of mensenrechten geschonden worden, treedt de Belgische Defensie op. De toestand in die landen, dichtbij of veraf, sijpelt immers ook tot in onze samenleving door. Hoe sneller de veiligheid en welvaart daar hersteld worden, hoe beter voor ons land. Onze welvaart en hoge levensstandaard zijn immers afhankelijk van een veilige ‘open wereld’.

Momenteel draagt België bij tot een betere veiligheidssituatie in Mali, het Midden-Oosten en de Baltische staten. Door die toegenomen veiligheid is de lokale bevolking minder geneigd haar land te ontvluchten, waardoor de vluchtelingenstroom naar Europa en ons land wordt afgeremd. We hebben dus baat bij Defensie in al zijn gedaantes, want iedereen heeft recht op vrede en veiligheid.

Hieronder vindt u de structuur van Defensie tot op het niveau stafdepartement en component.

MOD ILE KHID CHOD IG VCHOD POLGOVSPCL GOVSP ACOSSTRAT DGSTRATCOM DGJUR DGHWB ACOSIS ACOSOT DGMR DGHR DGBF MC NC AC LC

Minister van Defensie

Arbeids- en Milieu-inspectie

Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie

Chef Defensie

Inspectoraat-generaal

Vicechef Defensie

Policy & Governance Support: Beleid en beleidsondersteuning

Governance Support: beleidsondersteuning

Stafdepartement Strategie

Algemene Directie Strategische Communicatie

Algemene Directie Juridische Steun

Algemene Directie Gezondheid en Welzijn

Stafdepartement Inlichting en Veiligheid

Stafdepartement Operaties en Training

Algemene Directie Material Resources

Algemene Directie Human Resources

Algemene Directie Budget en Financiën

Medische component

Marinecomponent

Luchtcomponent

Landcomponent

recente artikelen

Koulikoro : met of zonder Belgische militairen ?

Na hun bezoek aan de Godetia in Douala (Kameroen) vlogen minister van Defensie Pieter De Crem en chef Defensie generaal vlieger Gerard Van Caelenberge verder naar Mali.

Uit de lucht, op het kabinet

Minister van Defensie Pieter De Crem heeft op 14 december 2012 de militaire valschermploeg ontvangen op zijn kabinet. Het team behaalde begin deze maand zilver op het wereldkampioenschap formatiespringen in Dubai.

Pages