-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Klachtenformulier

Klachtenformulier

Hoe kan ik een klacht indienen? Signaleer ons je onderwerp van ongenoegen via:

Dienst Klachtenmanagement Defensie
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1, blok 11
1140 Brussel

Tel. 0800 333 48 (gratis)

In het kader van goed bestuur en om beter toegankelijk te zijn voor de burgers en het eigen personeel behandelt en beheert Defensie de klachten bij de dienst Klachtenmanagement.

CAPTCHA
Gelieve onderstaande tekst over te typen ter controle. Deze tekst is hoofdlettergevoelig.
Image CAPTCHA