-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Baltische staten

NAVO-opdrachten in Baltische Staten

Begin september 2014 keurden de NAVO-lidstaten op de Top van Wales het Readiness Action Plan goed, als antwoord op de Russische houding in de Oekraïense crisis. Dat plan omvat een reeks geruststellende en aanpassingsmaatregelen om de ontradende houding en collectieve verdediging van de NAVO te versterken.

Om te voorkomen dat het conflict zich uitbreidt, nemen de NAVO-lidstaten een defensieve maar vastberaden en solidaire houding aan. Hierdoor hopen ze dat Rusland opnieuw een minder aanmatigende houding aanneemt zodat de ongerustheid in Oost-Europa weer afneemt en een mogelijke escalatie niet langer de economische activiteit overschaduwt.

Als NAVO-partner van het eerste uur toont de Belgische Defensie zich een trouwe partner met bijdrages op verschillende terreinen.

Op het land

In de Baltische Staten en Polen is de NAVO permanent met vier internationale gevechtsgroepen aanwezig. Sinds 2017 neemt België deel aan die opdracht: enhanced Forward Presence (eFP).

In 2019 zendt België twee detachementen uit van telkens een 250-tal militairen. In het eerste semester versterkt een Belgische manoeuvrecompagnie de Britse battle group in Estland. In het tweede semester werkt een tweede bij de Duitse battle group in Litouwen. Tijdens beide periodes versterken ook een aantal militaire specialisten de staf van de gevechtsgroep.

In de lucht

Regelmatig helpen Belgische F-16-gevechtsvliegtuigen het Baltische luchtruim te bewaken tijdens de NAVO-opdracht Baltic Air Policing. Sinds het begin van die operatie heeft België acht missies van telkens vier maanden uitgevoerd.

Eind 2019 vertrekken opnieuw vier Belgische F-16's met hun ondersteuningsdetachement naar Litouwen. Van daar bewaken ze het volledige Baltische luchtruim op dezelfde manier als in België: met snelle interventies en onderscheppingen.

Op zee

In 2019 neemt een Belgisch mijnenjager met 45 militairen deel aan de permanente en snel inzetbare mijnenbestrijdingsvloot van de NAVO: de Standing NATO Mine Countermeasures Group. Tijdens die opdracht ligt de focus op mijnenbestrijding in de Noordzee, de Baltische Zee en de Atlantische Oceaan.

Het fregat Leopold I neemt van augustus tot december met 175 militairen deel aan de permanente en snel inzetbare escortevloot Standing NATO Maritime Group. Zo kunnen ze hun expertise bijscherpen binnen het volledig spectrum van maritieme oorlogsvoering. Om die operaties te ondersteunen, werken gedurende het ganse jaar vier stafofficieren in de maritieme commandoketen van de NAVO.

recente artikelen

Detachement eFP in Letland aangekomen

De 270 militairen die in Estland aan de NAVO-operatie enhanced Forward Presence (eFP) zullen deelnemen, zijn goed aangekomen in de voorbereidingszone in Letland. Daar ontvingen ze het nodige materiaal alsook de extra uitrusting om hun opdracht optimaal uit te voeren.

Defensie blijft actief in Baltische regio

In de Baltische landen Estland, Letland en Litouwen zijn onze vier Defensiecomponenten nog steeds actief, samen met onze NAVO-partners. Om dat in de verf te zetten, trap Defensie een nieuwe informatiecampagne op gang.

Pages