-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Baltische staten

NAVO-missies in de Baltische staten

Begin september 2014 keurden de NAVO-lidstaten het Readiness Action Plan goed op de top in Wales, als reactie op de Russische houding in de Oekraïense crisis. Dat plan behelst een reeks geruststellende en aanpassingsmaatregelen om het ontradende karakter en de collectieve verdediging van de NAVO te versterken.

Om te vermijden dat het conflict escaleert, nemen de NAVO-lidstaten gezamenlijk een vastberaden defensieve houding aan. Zo hopen ze dat Rusland minder aanmatigend zal zijn, dat de ongerustheid in Oost-Europa afneemt en dat een mogelijke escalatie de economische activiteit niet afremt.

Als NAVO-bondgenoot van het eerste uur is België een trouwe partner die op uiteenlopende vlakken een bijdrage levert.

Op het land

Voor de opdracht enhanced Forward Presence (eFP) zijn er vier internationale Battle Groups opgericht. Hun doel is om ontradende operaties uit te voeren en de collectieve verdediging in de Baltische Staten en Polen te versterken. België neemt sinds 2017 aan die opdracht deel. Vorig jaar nam ons land twee keer aan eFP deel met een maneuvercapaciteit. Daarom zal België in 2020 geen maneuvereenheid inzetten.

In de lucht

Belgische F-16's houden geregeld toezicht op het Baltische luchtruim tijdens de NAVO-missie Baltic Air Policing. Tijdens hun inzet zijn die toestellen en hun logistieke detachement in Litouwen gekazerneerd. Van daaruit voeren ze interventies en dringende onderscheppingen uit, zoals ze ook in eigen land doen.

De operationele inzet in dit kader voor 2020 bestaat uit een detachement van vier F-16's en ongeveer zestig militairen, gelegerd in Litouwen.

Op zee

De Marine neemt regelmatig deel aan de permanente en snel inzetbare ontmijningsvloot van de NAVO: de Standing NATO Mine Countermeasures Group. Die opdrachten zijn vooral gericht op ontmijning in de Noordzee, de Baltische Zee en de Atlantische Oceaan.

recente artikelen

Baltic Air Policing: Kleine-Brogel neemt over

Sinds 1 september 2019 heeft ons land voor acht maanden de leiding over de NAVO-opdracht Baltic Air Policing. Al voor de negende keer, op in totaal 51 periodes, garanderen Belgische F-16 gevechtsvliegtuigen de veiligheid van het Baltisch luchtruim.

Einde missie voor Bataljon Bevrijding – 5 Linie

Het laatste materieel van het Bataljon Bevrijding – 5 Linie is op 16 december teruggekeerd uit Litouwen. De meeste militairen van het bataljon verlieten het land al op 13 december. Vier maanden lang namen ze deel aan de NAVO-operatie enhanced Forward Presence (eFP), een verzamelnaam voor vier battlegroups die de oostgrens van de NAVO versterken.

Heeft een Belgisch leger zin?

Gewapende militairen in en rond onze trein- en metrostations, luchthavens en andere openbare gebouwen: bij dat beeld verslikken we ons niet langer in onze caffè latte. Na de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek leek hun aanwezigheid volkomen gerechtvaardigd. Maar wat doet ons Belgisch leger in hemelsnaam in de Baltische staten, Afghanistan, Mali, Irak of Niger?

Belgische infanterie dirigeert gevecht in Litouwen

In de bossen rond het Litouwse dorp Pabradé weerklinken schoten en gonst het van de activiteit. De internationale battle group Enhanced Forward Presence telt momenteel ruim 250 Belgische militairen, waaronder infanteristen van het Bataljon Bevrijding – 5 Linie.

Belgen in Litouwen klaar voor actie

Op donderdag 29 augustus zijn de laatste Belgische militairen voor de NAVO-operatie enhanced Forward Presence (eFP) aangekomen in Kaunas, in Litouwen. Het 260-tallige detachement bereidt zich nu voor op de internationale oefeningen in het najaar. Tegelijkertijd dragen zij bij aan de ontrading om de Litouwse NAVO-partner aan te vallen.

Pages