-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Baltische staten

NAVO-opdrachten in Baltische Staten

Begin september 2014 keurden de NAVO-lidstaten op de Top van Wales het Readiness Action Plan goed, als antwoord op de Russische houding in de Oekraïense crisis. Dat plan omvat een reeks geruststellende en aanpassingsmaatregelen om de ontradende houding en collectieve verdediging van de NAVO te versterken.

Om te voorkomen dat het conflict zich uitbreidt, nemen de NAVO-lidstaten een defensieve maar vastberaden en solidaire houding aan. Hierdoor hopen ze dat Rusland opnieuw een minder aanmatigende houding aanneemt zodat de ongerustheid in Oost-Europa weer afneemt en een mogelijke escalatie niet langer de economische activiteit overschaduwt.

Als NAVO-partner van het eerste uur toont de Belgische Defensie zich een trouwe partner met bijdrages op verschillende terreinen.

Op het land

In de Baltische Staten en Polen is de NAVO permanent met vier internationale gevechtsgroepen aanwezig. Sinds 2017 neemt België deel aan die opdracht: enhanced Forward Presence (eFP).

In 2019 zendt België twee detachementen uit van telkens een 250-tal militairen. In het eerste semester versterkt een Belgische manoeuvrecompagnie de Britse battle group in Estland. In het tweede semester werkt een tweede bij de Duitse battle group in Litouwen. Tijdens beide periodes versterken ook een aantal militaire specialisten de staf van de gevechtsgroep.

In de lucht

Regelmatig helpen Belgische F-16-gevechtsvliegtuigen het Baltische luchtruim te bewaken tijdens de NAVO-opdracht Baltic Air Policing. Sinds het begin van die operatie heeft België acht missies van telkens vier maanden uitgevoerd.

Eind 2019 vertrekken opnieuw vier Belgische F-16's met hun ondersteuningsdetachement naar Litouwen. Van daar bewaken ze het volledige Baltische luchtruim op dezelfde manier als in België: met snelle interventies en onderscheppingen.

Op zee

In 2019 neemt een Belgisch mijnenjager met 45 militairen deel aan de permanente en snel inzetbare mijnenbestrijdingsvloot van de NAVO: de Standing NATO Mine Countermeasures Group. Tijdens die opdracht ligt de focus op mijnenbestrijding in de Noordzee, de Baltische Zee en de Atlantische Oceaan.

Het fregat Leopold I neemt van augustus tot december met 175 militairen deel aan de permanente en snel inzetbare escortevloot Standing NATO Maritime Group. Zo kunnen ze hun expertise bijscherpen binnen het volledig spectrum van maritieme oorlogsvoering. Om die operaties te ondersteunen, werken gedurende het ganse jaar vier stafofficieren in de maritieme commandoketen van de NAVO.

recente artikelen

Amerikaanse ambassadeur bezoekt Estland

Onze militairen in Estland hebben op woensdag 10 april bezoek gekregen van generaal-majoor Johan Peeters, stafchef Operaties en Training, en VS-ambassadeur Ronald J. Gidwitz.

Koning Filip bezoekt troepen in Estland

Koning Filip heeft op 2 april de Belgische troepen in Estland bezocht. Een 260-tal Belgische militairen, de meesten van het Bataljon Ardense Jagers, nemen er sinds midden januari deel aan de NAVO-operatie enhanced Forward Presence (eFP). Onder Brits commando en samen met de 1 Estse infanteriebrigade vormen ze een battle group die de NAVO's oostelijke grens versterkt.

Charles Michel bezoekt het Belgisch detachement in Estland

Op 20 februari ontmoette premier Charles Michel het Belgische detachement dat in Estland actief is.

Detachement eFP vertrekt naar Estland

De voertuigcolonnes van het detachement enhanced Forward Presence (eFP) 19-01 zijn op donderdag 17 januari naar hun NAVO-opdracht in Estland vertrokken. Daarmee eindigde de opdracht van de RSOI-groep, geleid door de Movement Control Group.

Laatste logistieke voorbereidingen in Letland

Tijdens de derde week van januari vonden in Letland de laatste logistieke voorbereidingen plaats voor het detachement eFP 19-01. Generaal-majoor Marc Thys, de commandant van de Landcomponent, bezocht de militairen die voor vier maand bij het internationale NAVO-bataljon in Estland zullen werken.

Pages