-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Baltische staten

NAVO-missies in de Baltische staten

Begin september 2014 keurden de NAVO-lidstaten het Readiness Action Plan goed op de top in Wales, als reactie op de Russische houding in de Oekraïense crisis. Dat plan behelst een reeks geruststellende en aanpassingsmaatregelen om het ontradende karakter en de collectieve verdediging van de NAVO te versterken.

Om te vermijden dat het conflict escaleert, nemen de NAVO-lidstaten gezamenlijk een vastberaden defensieve houding aan. Zo hopen ze dat Rusland minder aanmatigend zal zijn, dat de ongerustheid in Oost-Europa afneemt en dat een mogelijke escalatie de economische activiteit niet afremt.

Als NAVO-bondgenoot van het eerste uur is België een trouwe partner die op uiteenlopende vlakken een bijdrage levert.

Op het land

Voor de opdracht enhanced Forward Presence (eFP) zijn er vier internationale Battle Groups opgericht. Hun doel is om ontradende operaties uit te voeren en de collectieve verdediging in de Baltische Staten en Polen te versterken. België neemt sinds 2017 aan die opdracht deel. Vorig jaar nam ons land twee keer aan eFP deel met een maneuvercapaciteit. Daarom zal België in 2020 geen maneuvereenheid inzetten.

In de lucht

Belgische F-16's houden geregeld toezicht op het Baltische luchtruim tijdens de NAVO-missie Baltic Air Policing. Tijdens hun inzet zijn die toestellen en hun logistieke detachement in Litouwen gekazerneerd. Van daaruit voeren ze interventies en dringende onderscheppingen uit, zoals ze ook in eigen land doen.

De operationele inzet in dit kader voor 2020 bestaat uit een detachement van vier F-16's en ongeveer zestig militairen, gelegerd in Litouwen.

Op zee

De Marine neemt regelmatig deel aan de permanente en snel inzetbare ontmijningsvloot van de NAVO: de Standing NATO Mine Countermeasures Group. Die opdrachten zijn vooral gericht op ontmijning in de Noordzee, de Baltische Zee en de Atlantische Oceaan.

recente artikelen

Opdracht volbracht voor Belgische luchtpolitie

Minister van Defensie Philippe Goffin was op donderdag 30 april aanwezig op de militaire luchthaven van Melsbroek voor de terugkeer van het Belgische detachement van de NAVO-missie Baltic Air Policing uit Litouwen. Hij bedankte de militairen voor hun flexibiliteit en doorzettingsvermogen.

Business as (un)usual: operaties Defensie

Het coronavirus domineert momenteel het wereldnieuws. De normale manier van leven kreeg een fikse knauw, waarvan de gevolgen nog lang voelbaar zullen zijn. Ook Defensie past zich aan de huidige gang van zaken aan, wat niet betekent dat haar opdrachten in het gedrang komen.

Defensie zet zich in op alle fronten

Tijdens deze wereldwijde gezondheidscrisis blijft Defensie zijn opdrachten uitvoeren. Naast buitenlandse operaties en die in eigen land, bieden we ook hulp aan de natie tijdens de Covid-19-crisis.

België herdenkt zijn veteranen

Op 7 april is het Veteranendag. Dan herdenkt Defensie elk jaar de gesneuvelde militairen sinds 1945. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog overleden 252 Belgische militairen tijdens het uitvoeren van vredesoperaties.

Kerntaken Defensie weer centraal in 2020

Op de vliegbasis van Kleine-Brogel heeft Defensie de operaties voor dit jaar voorgesteld. Er was vooral aandacht voor de opdracht Baltic Air Policing (BAP), waaraan op dit moment Belgische F-16’s deelnemen. Daarnaast is het Belgische leger in 2020 vooral actief in eigen land, de Sahel, het Midden-Oosten en aan de oostgrens van Europa.

Pages