-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vrouwen in de rangen

Vrouwen in de rangen

 

Al 105 jaar staat 8 maart als Internationale Vrouwendag symbool voor de strijd voor gelijkheid van vrouwen over de hele wereld. Voor Defensie is het de ideale gelegenheid om het aantal vrouwen in zijn rangen van dichtbij te bekijken.

Defensie draagt gelijkheid tussen mannen en vrouwen hoog in het vaandel. Daarom staan alle vacatures steeds voor beide geslachten open. Toch vind je in bepaalde functies vaak uitsluitend mannen. Dit komt doorgaans omdat vrouwen geen interesse tonen door de aard van de functie of de soms zware fysieke vereisten.

Sinds 1975 zet Defensie zijn deuren open voor vrouwen, met succes. Momenteel zijn er iets minder dan acht procent vrouwen bij Defensie. Het aandeel vrouwen is het grootst bij de officieren, waar zij bijna twaalf procent vertegenwoordigen. Bij de onderofficieren bedraagt dit net iets minder dan zeven procent en bij de vrijwilligers net iets meer dan zeven procent.

Als we kijken naar het aantal vrouwen per component, staat de Medische Component aan kop met 25 procent vrouwen in haar rangen. Bij de Landcomponent ligt dit het laagst, met net geen zes procent.

Op termijn zou Defensie het aandeel van de vrouwen graag zien stijgen naar vijftien procent bij de officieren en tien procent bij de onderofficieren en vrijwilligers. Als we weten dat het aantal vrouwen de afgelopen vijf jaar niet is gestegen, dan is het duidelijk dat Defensie voor een grote uitdaging staat.