-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vormingen interwapentactiek hervatten

Vormingen interwapentactiek hervatten

 

Het Detachement Interwapentactiek (DTI) uit Leopoldsburg heeft sinds 25 mei zijn vormingsactiviteiten weer opgestart.

Momenteel loopt er een cursus kapitein van het wapen. Die vorming duurt vijf weken en is verplicht voor de kapiteins van de maneuvertroepen, de genie, artillerie en ISTAR (intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance). De lopende cursus startte in februari maar was door de coronacrisis tot 25 mei onderbroken.

Tijdens de verschillende modules werken kader en de deelnemers in kleine groepen en passen ze de Covid-19-veiligheidsmaatregelen toe.

Om de planning van de komende vormingen in 2020 niet in het gedrang te brengen, werd het programma van de huidige cursus aangepast. Zo kan de geplande cursus hoofdofficier van het wapen in juni beginnen.

Het detachement Interwapentactiek maakt deel uit van het Competentiecentrum Land en is verantwoordelijk voor de vormingen op operationeel vlak. Ze geven er gespecialiseerde vormingen voor kapiteins en kandidaat-hoofdofficieren, maar ook specifieke vormingen zoals onderofficier operaties, pelotonscommandant verkenning, sectiechef sniper, engineer coordinator en fire support officer.

Daarnaast speelt het DTI een belangrijke rol om de gebruiksdoctrines van de verschillende types eenheden en wapens op te stellen en te coördineren.

Het detachement Interwapentactiek draagt actief bij aan de transformatie van de Landcomponent door deelname aan werkgroepen doctrine en vorming binnen het strategisch partnerschap CaMo (Capacité motorisée) en door het aspect van de speciale operaties in de cursussen op te nemen.

#COVID19BELDEF