-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Volle kracht vooruit bij de Marinereserve

Volle kracht vooruit bij de Marinereserve

 

Op woensdag 12 december verwelkomde kapitein-ter-zee van de reserve Eddie Van Raemdonck een 25-tal kandidaat reservisten, nieuwe stijl.

Met een infodag voor haar reservisten wil de Marine aantonen dat ze hun inzet belangrijk vindt. Je engagement als reservist combineren met een professionele loopbaan, is immers niet altijd evident. Je moet tijd maken om te solliciteren, aan de selectieproeven deelnemen en uiteindelijk een militaire opleiding volgen in Leopoldsburg of Aarlen. In de toekomst zal ze hen dan ook aanzien als collega's zonder onderscheid. Want er is geen verschil tussen een reservist of een actieve militair.

Defensie en vooral de humanresourcesdiensten evolueren volop naar een moderne manier van rekruteren. Op die infodag zette de Marine haar organisatie uiteen, bezochten de kandidaten het fregat Louise-Marie en gaf de directeur van de logistieke ondersteuning een rondleiding op zijn diensten. De dag besloot met een panelgesprek, gevolgd door een ware tsunami aan vragen.

Begin juli volgen de kandidaten twee weken militaire basisopleiding. Nadien krijgen ze nog een gemeenschappelijke professionele vorming van drie weken bij de reserve.