-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

VN-dag met Belgisch tintje

VN-dag met Belgisch tintje

 

Vandaag, 24 oktober, is het de dag van de Verenigde Naties. In 2019 en 2020 zetelt ons land opnieuw in de VN-Veiligheidsraad, als niet-permanent lid. Tijdens de campagne voor dat zitje speelde het Belgische bevel over de VN-troepen in Mali een bijzondere rol.

In Mali heeft generaal-majoor Deconinck gedurende anderhalf jaar het bevel gevoerd over de VN-missie MINUSMA. Van 2 april 2017 tot 2 oktober 2018 was hij de force commander van bijna 12.000 mannen en vrouwen uit 55 landen.

Het was ongeveer 25 jaar geleden dat een Belgische generaal zo'n grote VN-macht onder zich had. Tijdens de oorlog in Bosnië stond luitenant-generaal Francis Briquemont van 12 juli 1993 tot 24 januari 1994 aan het hoofd van de UNPROFOR-missie in Sarajevo.

Er is ondertussen heel wat veranderd op het gebied van vredeshandhaving. Moderne VN-missies verlopen dikwijls in zeer ondankbare en gevaarlijke omstandigheden. De VN hebben MINUSMA erkend als hun gevaarlijkste missie. Op 31 augustus 2018 waren al 104 blauwhelmen omgekomen, meestal door bompaketten of mortieraanvallen.

Dat heeft MINUSMA ertoe aangezet om de aanpak te herzien en de bescherming, materiaal en training van de blauwhelmen aan te passen. Generaal Deconinck zette van bij het begin in op betere resultaten, een sterk leiderschap en een meer 'robuuste' aanpak. Wanneer de situatie dit vereist, moeten blauwhelmen zeer snel kunnen overschakelen van hun normale taken naar zeer intensieve gevechtsacties. Zij moeten dus uitstekend getraind zijn om zowel burgers te beschermen als om zelf aanvallen te weerstaan. De opstart van mobiele trainingsteams in Mali krijgt nu ook navolging in andere operatiegebieden.

Het Belgische leiderschap in Mali, zowel bij MINUSMA als bij de Europese missie EUTM, heeft ons land veel prestige en geloofwaardigheid opgeleverd, niet alleen wegens het Belgisch militair leiderschap en de competenties van zijn personeel. Bovenop onze traditionele kennis van Centraal-Afrika, wordt nu ook de Belgische kennis van de Sahelregio internationaal erkend.

Het VN-hoofdkwartier in New York was steeds erg positief over het werk en de impact van generaal-majoor Deconinck. Na afloop van zijn opdracht bedankte de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antiono Guterres, hem in zeer mooie termen: "Grateful for his exemplary service and leadership of MINUSMA."