-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vliegtuigtechnici passen zich aan, maar stoppen niet

Vliegtuigtechnici passen zich aan, maar stoppen niet

 

De wereld wordt momenteel geconfronteerd met een aanval van een onzichtbare vijand die de naam Covid-19 draagt. Elke organisatie moet zich hierdoor aanpassen om een massale en ongecontroleerde verspreiding van het virus te verhinderen. De Luchtcomponent heeft gekozen om het merendeel van de activiteiten te behouden en terzelfdertijd maatregelen te treffen om de overdracht van het virus te voorkomen of zoveel mogelijk te vertragen.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis is het smaldeel Fixed Wing van de Maintenance Group van de 1 Wing in Bevekom trouw op post gebleven. De manier van werken werd vanzelfsprekend aangepast aan de richtlijnen van de federale overheid, de daaropvolgende maatregelen van de Chef Defensie en het bedrijfscontinuïteitsplan van de Luchtcomponent

Sinds 18 maart werkt de Flight Maintenance O&I-Level SF260/Piper met twee gescheiden ploegen. Op die manier kunnen we de potentiële verspreiding van het virus tussen het personeel voorkomen en blijven we voldoen aan de behoeften van onze klanten: de vliegende smaldelen. Aangezien de twee teams elkaar niet kruisen, werd er, om zeker aan alle eisen van vliegveiligheid te voldoen, een geconsolideerd overgave-overnamesysteem op poten gezet. Doordat de teams beperkt zijn samengesteld moeten onze technici zich bovendien zo flexibel en polyvalent mogelijk opstellen.

Bovendien zal een civiele onderaannemer binnenkort de vliegtuigparking (apron) voor de loods beginnen te renoveren, waardoor de toegang tot onze zone beperkt wordt. Om hinder te vermijden organiseerde het commando in samenspraak met het sleutelpersoneel een verhuis van de activiteiten naar een aanpalende vliegtuigloods. Hierdoor kunnen we in deze bijzondere tijd de operationaliteit van het smaldeel kunnen behouden.

De Flights Maintenance D-Level SF260/Piper en AJet kunnen door hun specifieke functies en gebrek aan personeel niet in twee afzonderlijke ploegen werken. Om maximaal te garanderen dat onze personeelsleden de noodzakelijke anderhalve meter afstand respecteren, werd er een aanwezigheidsmonitoringsysteem opgezet. Er zijn ook maatregelen genomen om alle oppervlakken die de werknemers regelmatig aanraken systematisch te ontsmetten.

In deze crisissituatie hebben de technici alvast hun professionaliteit bewezen door bijvoorbeeld de langetermijninspectie van een van de Marchetti SF260-lestoestellen zoals gepland af te ronden. Wegens een verminderde technisch-logistieke ondersteuning van de fabrikant worden die inspecties op hun beurt des te complexer.

Om in deze bijzondere periode te garanderen dat de diverse inspecties worden uitgevoerd en de vereiste vlieguren worden behaald, verrichtte het Aircraft Generation & Operation Centre (AGOC) nauwgezet plannings- en coördinatiewerk om de aangepaste vluchtplanning tot in de puntjes op te volgen. Ook het secretariaat van het smaldeel is op post gebleven. In combinatie met enkele dagen telewerk zijn zij beurtelings in de eenheid aanwezig. Zo kunnen ze een constante controle garanderen van de aanwezigheden, het beheer van de afwezigen wegens medische redenen of besmetting en de administratieve opvolging.

“We voldoen op alle vlakken aan het Business Continuity Plan van de Luchtcomponent en de behoeften van onze klanten”, besluit commandant Bruno Liévin, technisch ingenieur en commandant van het smaldeel Fixed Wing. “Met andere woorden: niets is gestopt, alles is aangepast. We zijn trots dat we bij het smaldeel over gemotiveerde en professionele technici beschikken. Een geprivilegieerde waarde van onze huidige en een streefdoel voor onze toekomstige militairen.”

#COVID19BELDEF