-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Verkenning voor ontmijning op Cyprus

Verkenning voor ontmijning op Cyprus

Drie Belgische militairen van BELUFIL, de ontmijningsmissie in Libanon, zullen binnenkort een verkenningsopdracht uitvoeren in Cyprus. Hiermee wil de VN-missie in Libanon onderzoeken of ze steun kan geven aan een nieuwe ontmijningsopdracht op het Turks-Griekse eiland.

"We gaan vier mijnenvelden en de patrouillewegen errond verkennen in de bufferzone tussen Grieks- en Turks-Cyprus", vertelt luitenant-kolonel Johan Drossart. Hij is de commandant van BELUFIL, het Belgisch-Luxemburgse contingent in Libanon, en zal het verkenningsteam leiden. De verkenningsploeg zal acht burgers en militairen tellen, voornamelijk Italianen en Belgen, bevestigde een woordvoerder vrijdag 5 juli tijdens een perspunt op het kabinet van de Minister van Defensie.

De vraag naar een nieuwe ontmijningsopdracht komt van de VN-vredesmacht op Cyprus (UNFICYP of United Nations Peacekeeping Force in Cyprus ). UNIFIL, de VN-macht in Libanon, heeft zijn steunaanvraag al voor goedkeuring naar het VN-hoofdkwartier in New York gestuurd. Dat BELUFIL gevraagd wordt om de verkenningsmissie te leiden, is een duidelijke erkenning voor hun expertise in dit domein.

Nadat in 1964 geweld was uitgebroken tussen de Griekse en Turkse inwoners, riepen die laatsten na een invasie de Turkse Republiek Noord-Cyprus uit. Daarmee bestond het eiland de facto uit twee landen. Om de bufferzone ertussen te bewaken, werd de VN-vredesmacht op Cyprus (UNFICYP of United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) opgericht. De opdracht is een van de langstlopende VN-missies.

Vandaag heeft de UNFICYP nog steeds het mandaat om verdere gevechten te voorkomen en bij te dragen tot het herstel van wet, orde en normale levensomstandigheden. Dat gebeurt hoofdzakelijk door de Groene Lijn te bewaken, de bufferzone tussen de Cypriotische Nationale Garde en het Turkse en Turks-Cypriotische leger.

"Twee jaar geleden is het ontmijningsprogramma in Cyprus gestopt", gaat de kolonel verder. "Toen waren alle gebieden ontmijnd die die beide partijen wilden vrijgeven. Blijkbaar zijn er nu nog twee gebieden met vier mijnenvelden vrijgegeven. Met de verkenningsmissie willen we in de eerste plaats de omvang van de gevraagde steun correct inschatten. Daarna bestudeert UNIFIL of het de VN-missie in Cyprus kan steunen."

De verkenningsopdracht zal zo'n tien dagen duren. Wanneer de ploeg precies naar Cyprus vertrekt, is nog niet bekend.