-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vaaropleidingen op maat

Vaaropleidingen op maat

 

Naast de opleiding 'officier van wacht op de brug' organiseert de Nautische School (ENS) bij het Competentiecentrum van de Marine tal van maritieme opleidingen met een rubberboot.

Voor de bemanning van patrouilleschepen en rubberboten (RHIB's: rigid-hulled inflatable boats) en voor het dekpersoneel of duikers van de vloot stellen zij een vaaropleiding samen. Daarbij leren ze vanaf een schip starten en landen, een drenkeling aan boord nemen en de algemene golfbeheersing op zee.

Tijdens een sessie van twee weken theorie in de ENS worden de kandidaten voorbereid om het algemeen stuurbrevet te behalen. De lessen behandelen onder meer het 'Zee Aanvaringsreglement' (ZAR), getijden, meteo, kustnavigatie en gps-gebruik. Op het einde van de cursus moeten ze een theoretisch examen afleggen om de algemene kennis te toetsen. Er is ook een examen om het beperkt brevet marifonie te behalen, afgenomen door een examinator van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT). Wanneer ze slagen voor de twee week durende opleiding kunnen de cursisten het examen voor het beperkt en algemeen stuurbrevet afleggen bij de diensten van de FOD Mobiliteit in Oostende.

De praktijkopleiding duurt één week, in principe in Zeebrugge . Uitzonderlijk kan ze ook plaatsvinden in Den Helder, wanneer de ENS niet voldoende capaciteit heeft. De school beschikt over vier boten en twee instructeurs per taalstelsel. Ze kunnen dus maximaal zestien leerlingen vormen per cursus. De opleiding is veelzijdig, met o.a. kanteldrill, vooruit en achteruit varen, aan- en afmeren, drenkelingen oppikken en pacen (al varend langs een andere boot of schip personeel in- en ontschepen).