-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Uitbreiding operaties in Mali en Afghanistan

Uitbreiding operaties in Mali en Afghanistan

 

Defensie zal het aantal militairen in Afghanistan gevoelig uitbreiden in 2018. In Mali verhoogt het aantal militairen niet zozeer, maar ons land verschuift de klemtoon van de Europese trainingsmissie EUTM naar de VN-missie MINUSMA.

In Afghanistan blijft Defensie in 2018 nog steeds actief deelnemen aan de NAVO-opdracht Resolute Support. Vanuit het hoofdkwartier in Kaboel en het kamp Marmal in Mazar-e-Sharif werken in totaal zo'n 65 Belgische militairen mee aan de ontvoogding van de Afghaanse politiek en ordediensten.

Dat aantal zal vanaf half maart 2018 gevoelig stijgen met een detachement van veertig militairen van het Bataljon Jagers te Paard uit Heverlee. Zij zullen in Mazar-e-Sharif het kamp Marmal beveiligen en in de omgeving verkenningsopdrachten uitvoeren met hun verschillende sensoren, waaronder de nieuwe Raven-drones. Die opdracht zal twee jaar doorlopen.

Mali

België heeft nog tot januari 2018 de leiding over de Europese Trainingsmissie in Mali, waar het met zo'n 180 militairen aan deelneemt. Na januari wordt die deelname herleid tot twintig Belgische militairen. Defensie zet in 2018 echter sterker in op de Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA), onder andere met een peloton van veertig militairen van opnieuw het Bataljon Jagers te Paard. Ten noorden van de stad Gao zullen zij vanaf juli 2018 verkenningsopdrachten van één tot zeven dagen uitvoeren, en dit voor twee jaar.

Ook in de lucht zal België MINUSMA ondersteunen. Vanaf 1 maart 2018 stuurt de Luchtcomponent twee NH90-helikopters naar Gao, met een detachement van een vijftigtal crewleden, mecaniekers, ondersteunings- en beschermingspersoneel. De twee helikopters zullen voornamelijk medische evacuaties, maar ook transport- en escorteopdrachten uitvoeren. Ze kunnen daarbij opereren in een straal van 150 kilometer bij dag en honderd kilometer bij nacht rond Gao, en dat zeven dagen op zeven, vierentwintig uur per dag. Ze zullen die opdracht uitvoeren tot minstens 1 juni 2018, eventueel met twee maanden verlengbaar.