-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Twaalf nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen voor Belgische en Nederlandse Marine

Twaalf nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen voor Belgische en Nederlandse Marine

 

Het contract voor de bouw en het onderhoud van twaalf nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen met modulair inzetbare drones voor de Belgische en Nederlandse marine gaat naar Naval Group / ECA Robotics. Beide regeringen gaven hiervoor vandaag hun akkoord. De Europese aanbesteding verliep onder leiding van de Belgische Defensie. Beide landen maakten deel uit van het evaluatieteam voor de offertes.  

Begin 2018 tekenden de ministers van Defensie van België en Nederland een protocolakkoord om gezamenlijk de nieuwe mijnenbestrijdingscapaciteit aan te kopen. Dit doet de prijs per schip dalen in aankoop en onderhoud. De huidige schepen zijn meer dan dertig jaar oud en bereiken hun einde levensduur tegen 2023. De toekomstige capaciteit zal onbemande systemen op het oppervlak, boven het waterniveau en onder water gebruiken om mijnen te detecteren en te vernietigen. Door deze nieuwe werkwijze kan het moederschip en het personeel uit het mijnenveld blijven, alleen de drones zijn er actief.  

Zeemijnen zijn relatief goedkope en beschikbare wapens die de toegang van havens en waterwegen op eenvoudige wijze kunnen ontzeggen. Een incident in de Schelde of op de Noordzee kan tot een dagelijks economisch verlies van vijftig miljoen euro oplopen. Het garanderen van veilige bevaarbare waterlopen en havens is dus cruciaal voor onze economie. Onze schepen worden nog wekelijks ingezet en nemen deel aan internationale opdrachten. 

De Belgische marine is al meer dan 50 jaar gekend voor haar expertise op het vlak van mijnenbestrijding. Deze modernisering verstevigt haar positie binnen de NAVO als expert en pionier in het domein en kost ruim 2 miljard euro.  De Belgische marine verwacht haar eerste van de zes schepen in 2023, de Nederlanders een jaar later.