-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Toekenning peter aan promotie toekomstige piloten

Toekenning peter aan promotie toekomstige piloten

 

Dit jaar heeft het Competentiecentrum van de Luchtcomponent (CC Air) aan de 'Promotie Piloten 14' de naam 'Generaal-majoor vlieger Robert Desmet' toegekend. Die toekenning van de promotiepeter vond op woensdag 26 november plaats in het Huis der Vleugels in Brussel, in aanwezigheid van de kleinkinderen van de overleden generaal.

Het CC Air vormt de militaire piloten voor de Luchtcomponent. Elke promotie krijgt de naam van een peter toegewezen. Dat is een militaire piloot die zich tijdens zijn carrièren bijzonder onderscheiden heeft en markante feiten heeft gepleegd. Hij wordt aangesteld als voorbeeld voor de toekomstige piloten.