-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

SOST moet nog meer levens redden

SOST moet nog meer levens redden

 

Tijdens de operatie ‘New Nero’ (ONN) in Niger zet de Medische Component een Special Operations Surgical Team (SOST) in. Dit gespecialiseerde team is in staat om kort na een incident chirurgische ingrepen uit te voeren die broodnodig zijn om een slachtoffer te redden. 

Samen met militairen van het 2 Bataljon Commando werd een medische ploeg ontplooid in Maradi. Indien nodig kan dit team de initiële chirurgische zorgen bieden om de patiënt voldoende te stabiliseren voor de evacuatie richting het hospitaal voor verdere ingrepen. 

In tegenstelling tot het veldhospitaal bestaat de SOST uit een veel kleinere structuur en beschikt dit team over heel wat minder materiaal omdat dit medisch team dicht bij het front actief is en dus mobiel moet zijn. Dit vergt een specifieke mentaliteitom binnen deze speciale operaties te kunnen werken. De chirurgen en het medisch ondersteunend personeel, zoals verplegers en ambulanciers, moeten dan ook zeer veelzijdig zijn om bij ernstige situaties snel en foutloos hun taken te kunnen uitvoeren. 

“Hoe we hier in Maradi werken is zeer representatief voor de huidige verandering van de medische zorgen in een conflictgebied,” vertelt commandant François, anesthesist van het SOST. “Binnen het SOST voeren we veel snellere en agressievere behandelingen uit dan voorheen. In dit team vragen we veelzijdigheid van ons personeel zodat we binnen de medische evacuatie een tussenstap kunnen schrappen en het slachtoffer veel sneller op de operatietafel terechtkomt. Zo komt een paramedisch interventieteam tot op het terrein om het slachtoffer volledig klaar te maken voor verdere chirurgische ingrepen. Hierdoor kunnen we soms tot een uur tijd winnen wat ons toelaat om nog meer levens te redden.”