-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Sodexo neemt activiteiten over in Elsenborn

Sodexo neemt activiteiten over in Elsenborn

 

Het militaire kamp van Elsenborn bereidt zich al enkele maanden voor op de uitbesteding van een groot aantal activiteiten, waaronder de catering, onderhoud van terreinen en schietbanen en het logement. Sinds midden augustus draait die uitbesteding op volle toeren.

Het doel? Inspelen op het grote aantal militairen dat binnen enkele jaren met pensioen gaat. Tegelijk kunnen de nieuwe rekruten zich zo beter richten op specifiek militaire opdrachten.

De militairen die de taken uitvoerden die het burgerpersoneel van Sodexo nu overneemt, werden overgeplaatst na overleg en volgens hun vaardigheden.

Een vruchtbare samenwerking

Kolonel Geert Bouchez, verantwoordelijk voor de coördinatie van de outsourcing, benadruk hoe efficiënt die nieuwe werkwijze is. Door voor tien jaar een contract af te sluiten met de firma Sodexo, blijft de werking van het kamp gewaarborgd terwijl Defensie tegelijkertijd tijd en geld bespaart. Bij een jaarlijkse kostprijs van 5 miljoen euro worden die besparingen op tien procent geschat.

Langs de kant van Sodexo klinkt er enthousiasme over de nieuwe samenwerking. Die zal wel een aantal uitdagingen met zich meebrengen wegens de bijzondere ligging van het kamp, zijn werking en de weersomstandigheden. De firma heeft zoveel mogelijk flexibel en polyvalent streekpersoneel aangeworven en werkt ook samen met plaatselijke bedrijven.

Luitenant-kolonel de Condé droeg op 3 oktober het bevel over het kamp over aan majoor Thunus. Die verklaarde erg tevreden te zijn met de nieuwe manier van werken.

Door de nieuwe samenwerking met Sodexo kan het kamp meer comfort en een betere dienstverlening bieden aan de 98.000 mensen die het kamp jaarlijks gebruiken. Bovendien kan het militaire detachement van het kamp zich nu beter richten op activiteiten die ze niet meer kon organiseren, zoals de mars van het kamp en de Elsenborn trophy.

Wat blijft er nog militair in Elsenborn?

Na de aankomst van Sodexo werken er in het kamp nog 49 van de vroegere 145 militairen. Van hen werken er 35 op de beperkte staf, bij het operationele detachement dat waakt over de veiligheid bij schietoefeningen, of in het location office, dat het beheerscontract met Sodexo opvolgt.

Verder werken er veertien militairen bij de onderafdelingen van het 4 Bataljon Logistiek, het 3 Element voor Medische Interventie en de explosievenopruimingsdienst (EOD: explosive ordnance disposal).

Het kamp blijft in de eerste plaats inzetten op opleiding en training van militairen en andere veiligheidsdiensten (politie, douane, enz.) uit geallieerde en partnerlanden.

Uitbesteding neemt uitbreiding

Verscheidene andere eenheden van Defensie hebben al diverse diensten uitbesteed, zoals het restaurant van de Koninklijke Militaire School (KMS) of de wacht in Heverlee, aan de KMS en Rocourt. In 2021 volgen nog meer kazernes, waaronder die van Oud-Heverlee, Bertrix en de Campus Saffaraanberg.