-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Sanitair plan in volle uitvoering

Sanitair plan in volle uitvoering

 

In Sint-Truiden hebben vertegenwoordigers van de Algemene Directie Material Resources en de minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een bezoek gebracht aan de Koninklijke School voor Onderofficieren. Ze spraken er over de vooruitgang van het zogenaamde sanitair plan.

Het sanitair plan ging van start in 2015 en loopt nog altijd door. Het doel? De infrastructuur en de sociale voorzieningen van Defensie naar een hedendaags niveau te brengen.

"Het personeel van Defensie zet zich alle dagen in voor onze veiligheid”, weet minister Vandeput. “Het spreekt voor zich dat we hun installaties moeten aanpassen aan de behoeftes van vandaag."

Door jarenlange besparingen kwam het infrastructuurpatrimonium van Defensie, goed voor ongeveer 3,3 miljoen vierkante meter, zwaar onder druk te staan. Defensie investeerde in 2018 al tien miljoen euro aan infrastructuur en twee miljoen in informatietechnologie om de levensomstandigheden van de militairen te verbeteren.