-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Sandy Coast: alle hens aan dek

Sandy Coast: alle hens aan dek

 

Sinds 11 september zijn elf marineschepen met 500 bemanningsleden volop bezig met de oefening Sandy Coast.

Na de nodige briefings aan het boordpersoneel dropte de mijnenjager Crocus veertig oefenmijnen in twee zones, elk op 18 km van Zeebrugge. De mijnen werden gedropt in een zone van veertig op één kilometer, even groot als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De schepen moeten nu zo snel mogelijk de oefenmijnen vinden en de vaarroutes naar de haven van Nieuwpoort mijnenvrij maken, die in de oefening fungeert als een belangrijk gasterminal.

Vorige vrijdag was het dan zover. De Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 (SNMCMG 1) onderging een oefening in force protection. Op een fictieve manier werd de opendeur van de vloot een ware nachtmerrie nadat manifestanten zogezegd de schepen hadden overrompeld.

Force protection (troepenbescherming) is een manier om een eenheid te beschermen tegen vijandige acties, vooral door preventieve maatregelen. Die zijn noodzakelijk gezien de blijvende wereldwijde terreurdreiging. Tijdens de oefeningen is het belangrijk dat de scenario's en tactieken voortdurend worden aangepast, om te voorkomen dat antiterreuracties te voorspelbaar worden.

De oefenvloot verliet het voorbije weekend alvast de haven van Zeebrugge op jacht naar mijnen. Onmiddellijk na het verlaten van de haven van Zeebrugge ontdekte en vernietigde de mijnenjager M916 Bellis een Duitse mijn van 1.000 kg. Het beste bewijs dat die oefeningen een noodzaak zijn.