-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Sander Loones legt eed af als minister van Defensie

Sander Loones legt eed af als minister van Defensie

 

De heer Sander Loones heeft op maandag 12 november bij de Koning de eed afgelegd als minister van Defensie en Ambtenarenzaken. Hij volgt Steven Vandeput op, die na nieuwjaar burgemeester van Hasselt wordt.

De 39-jarige Loones zetelt sinds 2014 in het Europees parlement en wordt de jongste minister in de regering-Michel.