-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Samen in zee voor maritieme beroepsopleiding in België

Samen in zee voor maritieme beroepsopleiding in België

 

Met het Maritime Competence & Career Center (MC3) bundelen de Hogere Zeevaartschool, de Marine en de VDAB hun krachten voor de maritieme beroepsopleidingen in België. Door die synergie wordt aan de volledige maritieme sector zowel een kwalitatieve beroepsopleiding als een efficiënte dienstverlening aangeboden. Op 14 februari werd het MC3 voorgesteld aan de federale overheidsdienst Mobiliteit tijdens een persconferentie in Zeebrugge.

Momenteel zijn er in België verschillende organisaties en instituten die maritieme vormingen organiseren en zeevaartcertificaten uitreiken (STCW: International Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Hoewel iedere organisatie kwaliteit nastreeft, is het borgen van die kwaliteit onderhevig aan diverse normeringen.

In een eerste stap naar een uniforme maritieme beroepsopleiding willen de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, de Belgische Marine en de Hogere Zeevaartschool hun maritieme beroepsgerichte vormingscomponenten integreren in een uniek samenwerkingsakkoord met als speerpunt kwalitatief maritiem beroepsonderwijs.

De optimalisatie van middelen, knowhow en organisatie zullen borg staan voor kwalitatief hoogstaande maritieme dienstverlening in België. Door die samenwerking kunnen certificaten ook uniformer gemaakt worden om tegemoet te komen aan de hedendaagse normen.

De belanghebbenden van het MC3 zijn de federale en regionale overheidsinstanties, de maritieme sectorkoepels, de sociale partners, de private bedrijven met inbegrip van de havenbedrijven, de personeelsleden werkzaam in de maritieme sector en tot slot de (potentiële) kandidaten die een functie in de maritieme sector ambiëren.

Het toepassingsgebied van de maritieme beroepsopleidingen omvat de volledige STCW-gebonden trainingen, de estuaire vaart, de visserij, op maat gemaakte bedrijfsopleidingen en de commerciële jachtvaart. Dit kan uitgebreid worden tot de binnenvaart, de pleziervaart en andere toekomstige werkvelden.

"Defensie is blij dat ze voor zijn opleidingen met externe partners zal samenwerken", verklaarde minister van Defensie Didier Reynders. "Met de oprichting van het Maritime Competence and Career Center zal de Marine nauwer samenwerken met de Hogere Zeevaartschool en de VDAB om kwalitatieve en civiel erkende en gecertificeerde maritieme opleidingen aan te bieden aan haar matrozen, onderofficieren en officieren. Zo versterkt Defensie zowel het aanbod als de kwaliteit van de opleiding van het marinepersoneel en werkt het voort aan de opwaardering van het militaire beroep."