-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Regering investeert fors in Defensie

Regering investeert fors in Defensie

 

De regering heeft duidelijk de wil uitgedrukt om opnieuw te investeren in de veiligheid van ons land, de bevolking en de militairen. Het leger moest terug het materiaal krijgen dat ze nodig heeft om in operatie te kunnen gaan. Minister van Defensie, Steven Vandeput, heeft daarom een militaire programmeringswet laten goedkeuren door het parlement die investeringen in modern en efficiënt defensiematerieel voorziet ten belope van 9,2 miljard euro.

F-16's worden vervangen door F-35's

Steven Vandeput: "Bijna 80% of meer dan 7 miljard van de investeringen uit de strategische visie zijn inmiddels opgestart of gerealiseerd. Nooit eerder investeerde een regering zoveel in onze veiligheid. Eén van de belangrijkste investeringen uit de strategische visie is de vervanging van de luchtgevechtscapaciteit.

De kostprijs bedraagt meer dan een half miljard minder dan voorzien in de strategische visie, namelijk 4,011 miljard euro. "Ons land krijgt voor dat bedrag 34 F-35A's, twee centra voor vluchtsimulaties, het materieel en de ICT systemen voor de operationele en technische ondersteuning van de vliegtuigen op de basis en tijdens ontplooiingen en de hoogtechnologische helmsystemen voor de piloten. Voor de periode 2018-2030 dekt dit investeringsbedrag ook onder andere de kosten van de verdere evoluties van het wapensysteem en de omscholing van piloten en technisch personeel. De eerste nieuwe gevechtsvliegtuigen worden verwacht tegen 2023.

Nieuwe gevechtsvoertuigen

De Ministerraad heeft ook ingestemd met het voorstel van de minister van Defensie, Steven Vandeput, om de aankoop van nieuwe gevechtsvoertuigen voor de Belgische landstrijdkrachten te gunnen aan Frankrijk. Deze voertuigen zijn ontwikkeld in het Franse Scorpion-programma en ze vervangen de huidige Piranha- en Dingo-gevechtsvoertuigen.

Er worden 60 mediane gevechtsvoertuigen van het type "Jaguar" en 382 lichte gevechtsvoertuigen van het type "Griffon" aangekocht, inclusief communicatiemiddelen en wisselstukken. Deze aankoop gaat, in lijn met de principes van de strategische visie, gepaard met een revolutie inzake defensiesamenwerking voor onze Landcomponent. Op basis van identieke Franse en Belgische gevechtsvoertuigen wordt een partnerschap met Frankrijk opgezet. Het doel van dit partnerschap is dat België en Frankrijk onder andere een gezamenlijke organisatie zullen hebben en dat de opleiding, training en logistieke ondersteuning gezamenlijk georganiseerd worden.

De ingebruikname van de voertuigen is voorzien in de periode 2025-2030 maar het is de bedoeling om al op korte termijn te starten met het uitbouwen van het nauwe partnerschap met Frankrijk.

Nieuwe verkenningsdrones

De regering heeft eveneens de goedkeuring gegeven om te onderhandelen met de Verenigde Staten om twee systemen MALE-drones aan te kopen. MALE staat voor Medium Altitude Long Endurance. Dit zijn verkenningsdrones die gebruikt worden om inlichtingen te verzamelen vanuit de lucht.

Steven Vandeput: "MALE-drones spelen een steeds grotere rol bij operaties maar op Europees niveau is er een tekort aan dit type drones. Door deze aankoop sluit Defensie zich aan bij de toekomst en tegelijk helpen we mee aan het wegwerken van een Europees tekort. MALE-drones inzetten en operationeel houden is een complexe onderneming. Een voorwaarde voor de aankoop was dat ons land een partnership moest kunnen opbouwen met een ander land."

De samenwerking met een partnerland garandeert schaalvoordelen op het vlak van materieel, onderhoud, training en operaties. Aangezien de MALE-drones in de eerste plaats ingezet zullen worden in EU en NAVO-operaties zal voor het partneriaat gekeken worden naar een EU- of NAVO-lidstaat.

Met deze beslissingen toont de regering dat ze in een sterke Belgische Defensie gelooft en erin wil blijven investeren. In de geest van de Strategische Visie geeft ze aan het departement de middelen om op korte én lange termijn zijn opdrachten naar behoren uit te voeren.