-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ramp in de apotheek van Nijvel

Ramp in de apotheek van Nijvel

Een collectieve vergiftiging van koolstofmonoxide op dinsdag 4 juni 2013 mobiliseerde een 80-tal militairen, agenten, brandweer, artsen, verpleegkundigen en leden van de civiele bescherming. De kazerne van Nijvel zag een groot aantal voertuigen van hulpdiensten voorbij komen.

Het leek een gewone dinsdag in de militaire apotheek van Nijvel. Rond 9u30 gaat het alarm af. Uit het gebouw B36 waggelen drie mannen naar buiten. Eén van hen valt onbewust neer op de grond. Een andere heeft het moeilijk om te ademen. Enkele minuten later komt een eerste ploeg ter plaatse en stellen ze vast dat het niet gaat om een gewone interventie. Er is sprake van een collectieve koolstofmonoxide- vergiftiging, de gekende stille moordenaar! Andere personen zijn nog steeds in het gebouw met de rode bakstenen. Sommigen vertonen open wonden door de val die ze maakten op de trap, omdat ze het bewustzijn verloren. Marie-Charlotte Six, verpleegkundige van het CHR Namen, riep onmiddellijk hulp op, deed een paar latex handschoenen aan en opende de ramen om de lokalen te verluchten van de gasgeur.

Zeer snel komen de ambulances en de brandweer aan met loeiende sirenes. De agenten stellen snel de veiligheidsperimeter in. Enkele meters daarvan wordt een VMP (vooruitgeschoven medische post) opgesteld. Ze verzamelen er de slachtoffers op draagberries om hen de eerste zorgen toe te dienen.

Die multidisciplinaire tussenkomst is eigenlijk een gemeenschappelijke oefening voor de aspirant-inspecteurs van de politieschool, de verpleegkundigen en artsen van de spoeddienst. De grote test ging door in de gebouwen van het 5 Element voor Medische Interventie van Nijvel. De bedoeling was om de reactiesnelheid van de diverse actoren en hun interactie te evalueren.

"Het is de derde keer dat we dit soort oefening organiseren in Nijvel", preciseert geneesheer commandant Frank Van Trimpont. "Het is de enige oefening waar alle diensten samen gemobiliseerd zijn op het terrein. Het is één van de proeven om het universitair certificaat in het beheren van uitzonderlijke situaties te behalen." Voor de leerlingen draait het om het in de praktijk zetten van hun kennis en hun aanpassingscapaciteiten te verhogen. De organisatoren planden het onverwachte zorgvuldig in. Tijdens de evacuatie van de gekwetsten kan ook een ambulance met patiënt betrokken raken in een verkeersongeval. "Voor de hulpdiensten is dit een extra gebeurtenis in het examen waar ze snel op moeten reageren." Dat de stress de adrenaline verhoogt en de vermoeidheid toeslaat, is bewezen tijdens de eerste interventie. Toch bewees de oefening dat ze altijd moeten klaar staan en nooit de aandacht mogen laten verslappen.