-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Quarantaine voor vertrek naar Afghanistan

Quarantaine voor vertrek naar Afghanistan

 

De corona-pandemie houdt de wereld in haar greep. Ook de militairen op operatie ontsnappen niet aan de vele maatregelen, vanuit Defensie zelf én van het land waar ze ontplooid zijn.

Binnenkort vertrekt een detachement naar Afghanistan om het huidige contingent af te lossen. Daar zullen ze deelnemen aan de NAVO-opdracht Resolute Support Mission (RSM). Defensie neemt alle nodige maatregelen om in de huidige omstandigheden de verspreiding van het coronavirus verder in te dijken en niet te verspreiden in de landen waar het actief is.

Daarom is het volgende Afghanistandetachement het eerste dat voor het vertrek in quarantaine gehouden wordt. Zo beschermt Defensie niet alleen zijn militairen, het vermijdt ook dat zij het virus ongewild naar het buitenland kunnen verspreiden.

Eerst zullen militaire artsen de deelnemers screenen. Daarna worden zij tot aan hun vertrek in afzondering gehuisvest. Tijdens die periode moeten ze natuurlijk ook de afgekondigde maatregelen toepassen, zoals een veilige afstand bewaren.

Solidariteit en discipline zijn sleutelwoorden in de strijd tegen het virus. De militairen krijgen ondersteuning van medisch personeel en een logistiek detachement van de Landcomponent.

Defensie beseft dat dit een zware extra belasting is, zowel voor de militairen als hun families, maar rekent op de professionaliteit en flexibiliteit van zijn medewerkers. Uw toekomst is onze missie.

Omwille van evidente veiligheidsmaatregelen worden er geen exacte tijdstippen of locaties meegedeeld.

#COVID19BELDEF