-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

From prepare to repair

From prepare to repair

 

Hoewel het niet ontsnapt is aan de wereldwijde gezondheidscrisis, blijft Defensie zijn essentiële missies uitvoeren op drie belangrijke gebieden: operaties op nationaal grondgebied, buiten de grenzen en hulp aan de natie.

Onder de kwaliteiten van het personeel die essentieel zijn voor het welslagen van een opdracht behoren een goede lichamelijke conditie en in het bijzonder een goede mondgezondheid.

De ervaring heeft geleerd dat de overgrote meerderheid van de tandheelkundige noodgevallen kan voorkomen worden door regelmatige controles. Daardoor kunnen pathologieën in een vroeg stadium behandeld worden en kan waar nodig de modernste zorg geboden worden.

De Covid-19-pandemie maakt die taak niet gemakkelijk! Door de frequente opeenvolging van patiënten, de nabijheid van mensen, maar vooral de productie van aerosol tijdens de zorg, behoren de tandheelkundige professionals tot de meest blootgestelde aan de besmetting van micro-organismen.

Vooruitlopend op de inperking heeft het Tandheelkundige Bureel van de Algemene Directie Health & Well-Being (DGH&WB) een risicoanalyse uitgevoerd en strenge protocollen opgesteld om de transmissie van het virus te voorkomen. Zo kan het een maximale veiligheid garanderen voor het tandheelkundig personeel en hun patiënten.

In de nasleep van 19 maart hebben enkele civiele en militaire tandartsen en hun assistenten zich vrijwillig aangemeld om een bewakingsrol te vervullen, de infrastructuur aan te passen, beschermingsmiddelen aan te schaffen en zo de continuïteit van de zorg en de geschiktheid te waarborgen van het voor een missie aangewezen personeel.

In samenwerking met het Medisch Expertisecentrum hebben enkele tandartsen van het 14 Medisch Bataljon (Peutie), het 3 Element voor Medische Interventie (Marche-en-Famenne) en het Militair Hospitaal (Neder-over-Heembeek) al niet minder dan 150 patiënten verzorgd.

De tandheelkundige teams garandeerden dat het aangewezen personeel zijn missie kon uitvoeren zonder angst voor mondproblemen. Zij zorgden ook voor de noodgevallen van het Defensie- en SHAPE (Casteau)-personeel en hun gezinnen.

Ondanks de ongebruikelijke sfeer in de behandelruimtes en de soms indrukwekkende beschermingsmiddelen, zijn de medewerkers blij met de positieve feedback van de patiënten. Die waarderen dat de tandheelkundige teams alles in het werk stellen om hun gezondheid te behouden.

#COVID19BELDEF