-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Plechtigheid voor de 75ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog

Plechtigheid voor de 75ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog

 

Op vrijdag 8 mei, bij de 75ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, heeft Defensie een herdenkingsplechtigheid gehouden aan het graf van de Onbekende Soldaat in Brussel. Gezien de beperkende maatregelen rond Covid-19 vond het plechtigheid plaats in beperkte kring en zonder publiek.

Op 8 mei 1945 om 23.01 uur staakten de troepen onder Duits bevel hun operaties, waarmee een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Sindsdien kent Europa een periode van vrede.

In deze wereldwijde gezondheidscrisis die ons een deel vrijheid ontneemt wil de koning toch een bloemenkrans leggen op het graf van de Onbekende Soldaat. Zo wil hij iedereen herdenken die destijds zijn of haar leven gaf voor onze vrijheid.

De koning, koning Mathilde, eerste minister Sophie Wilmès en Chef Defensie generaal Marc Compernol werden verwelkomd door een erehaag van het Bataljon 1/3 Lansiers en twee trompetters van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. Volgens het protocol hielden ze eerst een minuut stilte. Dan brachten de hoogwaardigheidsbekleders een saluut op de tonen van de Last Post. Na de ondertekening van het gulden boek weerklonken nog het Europese volkslied en de Brabançonne.

#COVID19BELDEF