-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Plechtig eerbetoon voor Onbekende Soldaat

Plechtig eerbetoon voor Onbekende Soldaat

 

Traditioneel is 11 november de gelegenheid om Wapenstilstand te herdenken. Daarmee kwam een einde aan de Eerste Wereldoorlog. De plechtigheid vond om elf uur plaats aan de Congreskolom in Brussel.

De Koning en tal van hooggeplaatsten legden kransen neer op het graf van de Onbekende Soldaat en wakkerden de eeuwige vlam aan. Zo brachten ze hulde aan de overledenen uit beide wereldoorlogen en aan de militairen die sinds 1945 gesneuveld zijn.

101 jaar geleden betekende 11 november het einde van de Eerste Wereldoorlog. Sindsdien herdenkt Defensie de enorme offers die duizenden Belgische militairen voor onze vrijheid maakten.