-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Planningsofficieren van de Medische Component verzamelen

Planningsofficieren van de Medische Component verzamelen

 

Op donderdag 13 december 2018 vond in het Militair Hospitaal Koningin Astrid de eerste bijeenkomst voor medische planners plaats.

Met de bijeenkomst informeerde de Medische Component de officieren van het medisch ondersteunend korps over de lopende projecten en hervormingen. Tegelijk konden die hun mening geven over de toekomst van de medische planners bij Defensie.

In zijn inleiding lichtte kolonel Nick Troch de doelstellingen toe. Als oudste medische planner benadrukte hij het belang van dergelijke overleg- en reflectiemomenten. Hij was blij met de grote variatie aan graden en leeftijden bij de deelnemers, waaronder ook enkele leerlingen van de Koninklijke Militaire School.

Aansluitend gaf de stafchef van de Medische Component, kolonel Marc Ongena, een overzicht van de geplande herstructureringen en de gevolgen voor de werking in en tussen de eenheden.

Nadien gaf kolonel Bart Demuynck het woord aan de deelnemers van verschillende werkgroepen. Zij hadden zich gebogen over vijf thema's: loopbaanplanning, vormings- en trainingsconcept, evenwicht tussen werk en privéleven, informatiebeheer en leiderschap.

Samengevat werden de doelstellingen van deze ontmoeting bereikt. Er werden ook goede initiatieven gelanceerd, die aanleiding geven tot verdere studie.