-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Outsourcing in Heverlee voltooid

Outsourcing in Heverlee voltooid

 

Sinds begin 2018 bewaakt de firma Securitas de kazerne van Heverlee. Heel wat facilitaire diensten zoals schoonmaak, onderhoud van technische installaties, groendienst en afvalbeheer waren apart uitbesteed. Sinds begin maart is de uitbesteding voltooid en gebundeld in één contract, uitgevoerd door de groep SERCO.

De uitbesteding van taken in eigen land past in de Strategische visie van Defensie. Om de uitstroom van personeel op te vangen, besteedt Defensie taken uit die geen militaire expertise of ervaring vereisen. Heverlee is de eerste kazerne die het volledige outsourcingsplan doorlopen heeft. De dienstverlening aan de militairen stond daarbij steeds centraal.

De outsourcing bij Defensie gebeurt stap voor stap, rekening houdend met de evolutie van het personeel dat de taken momenteel nog uitvoert. Op die manier is het mogelijk om personeelstekorten in de eenheden op te vangen.

Het kwartier van Heverlee dienst als voorbeeld voor andere kazernes waar de territoriale taken uitbesteed worden. Het is ook een voorbeeld voor bedrijven die een uitbestedingscontract bij Defensie willen aangaan. Zij krijgen een beter idee van wat ze kunnen verwachten en hoeveel personeel en welk materieel er nodig is om dergelijk contract aan te gaan.