-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Opdracht volbracht voor Belgische luchtpolitie

Opdracht volbracht voor Belgische luchtpolitie

 

Minister van Defensie Philippe Goffin was op donderdag 30 april aanwezig op de militaire luchthaven van Melsbroek voor de terugkeer van het Belgische detachement van de NAVO-missie Baltic Air Policing uit Litouwen.  Hij bedankte de militairen voor hun flexibiliteit en doorzettingsvermogen.

Na acht maanden de leiding te hebben gevoerd over deze luchtbewakingsopdracht in de Baltische Staten keerde het laatste Belgische detachement terug naar België op donderdag 30 april. De missie, die op het vliegveld van Siauliai in Litouwen haar thuisbasis had, begon op 4 september 2019 en telde vier rotaties. De Spaanse luchtmacht neemt nu de luchtbewakingsopdracht over van de Belgen.

Het Belgische detachement telde een vijftigtal leden, waaronder piloten, technici en steunpersoneel. Deze laatste rotatie vertrok eind februari, net voor het uitbreken van de coronapandemie. Om te vermijden dat de missie hinder zou ondervinden door een mogelijke besmetting van detachementsleden, werd beslist alle personeelsaflossingen te annuleren. Dat betekende ook dat het aanwezige detachement sinds half maart volledig in afzondering is gegaan ter plaatse.

Hun opdracht bestond erin de integriteit van het luchtruim boven de Baltische staten te vrijwaren. Concreet betekende dit dat op de vliegbasis in Litouwen 24 uur op 24, 7 dagen op 7, vier Belgische F-16’s vertrekkensklaar stonden om op te stijgen en een onderschepping uit te voeren van vliegtuigen die zonder toelating het NAVO-luchtruim naderden.

Het detachement voerde in de periode van 4 september tot vandaag 79 sorties waarvan een 40-tal scrambles. Daarbij escorteerden ze 64 hoofdzakelijk Russische militaire vliegtuigen tot buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de alliantie.

Tijdens de afgelopen weken was er sprake van een duidelijke verhoging van Russische activiteit in het luchtruim.

#COVID19BELDEF