-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Onderofficieren van de Marine brainstormen over de toekomst

Onderofficieren van de Marine brainstormen over de toekomst

 

Op dinsdag 4 september organiseerde de Marine de 'Dag van de Onderofficier'. Het doel was om te brainstormen over de toekomst en de invloed van de aankomende veranderingen op de rol en de positie van de onderofficieren bij de Marine.

Zo'n 200 onderofficieren waren aanwezig. De stafchef van de Marine, kapitein-ter-zee Jan De Beurme, wees hen onmiddellijk op de negatieve en positieve realiteit voor de toekomst van de Marine. Binnen drie jaar zal een groot deel van het onderofficierenkorps met pensioen vertrekken.

Ondanks de grote inspanning voor rekrutering en werving, kampt de Marine nog altijd met een tekort in haar rangen. Daarom zoeken de humanresourcesdiensten van de defensiestaf naar nieuwe, attractieve manieren om de opleiding en inscheping te vergemakkelijken.

Vanaf 2019 worden de inlijvingsmomenten aangepast om te grote wachttijden te vermijden. Ook de bevoegdheden van de opleidingscentra worden herbekeken zodat bijvoorbeeld een kandidaat uit West-Vlaanderen niet per se naar Limburg hoeft voor een bepaalde kandidatuur.

Ook de inschepingsvoorwaarden worden herzien. Voortaan worden de internationale normen voor zeevarend personeel toegepast en niet meer de zwaardere en selectievere normen van Defensie.

In een tweede deel werd het pensioendossier werd toegelicht. Tot eind 2019 blijven de huidige voorwaarden van toepassing. Nadien zal de nieuwe regering de nodige besluiten nemen, rekening houdend met het criterium van de zware beroepen. Eén feit staat vast: het aantal vertrekkende medewerkers zal groter zijn dan de instroom.

De stafchef en de Marinestaf vinden het belangrijk dat de onderofficieren actief betrokken zijn bij de verandering binnen de structuur en de nieuwe investeringen die eraan komen, want dit is natuurlijk het goede nieuws.

Fregatkapitein Baudouin Coppieters gaf toelichting bij de bouw van de nieuwe schepen. Hij benadrukte dat het project in goede banen geleid wordt. België heeft de leiding over het nieuwe mijnenbestrijdingsconcept en wil met zijn expertise lead world partner worden.

Fregatkapitein Pascale Van Leeuwen legde eerder de nadruk op de opvolging van de opleidingen, nieuwe concepten en vooral de inzet van de modulaire bemanningsteams. Het eerste mijnenbestrijdingsvaartuig zal al in 2023 geleverd worden en de A960 Godetia vervangen. Verder kwamen ook de uitwisseling tussen de industrie en de academische wereld, het outsourcen van bepaalde taken en de samenwerking met de VDAB en de Hogere Zeevaartschool aan bod.

De commandant van de basis Zeebrugge, fregatkapitein Camilo Ciot, legde dan weer de logistieke en infrastructuurbekommernissen uit en uiteindelijk eindigde fregatkapitein Ward Degrieve met een interessante enquête waarin het onderofficierenkader zijn gevoel over de Marine kon uiten. Slagzinnen zoals 'de Marine, een noodzaak voor meer veiligheid op een avontuurlijke wijze' staken eruit, maar ook de collegialiteit en teamspirit schitterden.

De Marinestaf blijft de inzet van de onderofficieren benadrukken en bedankte hen voor de constructieve dag.