-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuwe gedenkplaat onthuld in Breendonk

Nieuwe gedenkplaat onthuld in Breendonk

 

De bedevaart naar fort van Breendonk heeft op 19 september voor de 74ste keer plaatsgevonden. Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven Vandeput onthulde op het einde van de serene plechtigheid een nieuwe herdenkingsplaat.

De rol van het memoriaal van Breendonk is een boodschap van hoop te brengen, door te tonen hoe onze voorvaderen vochten voor democratie en een rechtvaardige wereld. We mogen hun daden niet vergeten en moeten de strijd blijven voortzetten die hen zeventig jaar geleden het leven heeft gekost.

Daarom hebben verscheidene vaderlandslievende verenigingen naar goede gewoonte bloemenkransen neergelegd aan de executiepalen van het voormalige gevangenen- en transitkamp. Vlakbij die executiepalen onthulde minister Vandeput een paneel met de namen en gezichten van de meer dan 300 slachtoffers die in Breendonk het leven lieten.