-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuwe duikmeesters in spe

Nieuwe duikmeesters in spe

 

Sinds januari vormt de duikschool van de Marine een negental duikmeesters. Die cursus duurt veertien maanden en is mentaal en fysiek een van de zwaarste bij Defensie.

De laatste week van oktober oefenden de twee ploegen op diverse wrakken in de Noordzee, waaronder het wrak van de Duitse onderzeeër UB13, gezonken tijdens de Eerste Wereldoorlog. We bevonden ons ter hoogte van het windmolenpark, op een uurtje varen van Zeebrugge.

Een onderdeel van de cursus is het voorbereiden van een duikoefening waarbij alle aspecten aan bod komen. Een van de leerlingen geeft de briefing aan zijn collega's. Dat gebeurt onder het toeziend oog van divisieadmiraal Wim Robberecht, de commandant van de Marine, die voor een werkbezoek is ingescheept aan boord van de P901 Castor.

Tijdens de briefing ligt de nadruk op de duikdiepte, in dit geval 30 meter, en op de benodigde druk, 250 bar met een reserve van 50 bar. Daarnaast worden de veiligheidsmaatregelen onder water benadrukt. Ze krijgen immers te maken met een sterke stroming, slechte zichtbaarheid en mogelijk scherpe randen van het wrak. Samen met een monitor zakten de beide teams naar het wrak om het te inspecteren.

Vijftien kandidaten waren aan de cursus begonnen, maar na tien maanden blijven nog negen duikers over. De slaagkansen om duikmeester te worden zijn ongeveer zestig procent, maar het is niet de bedoeling om de lat lager te leggen.

Bij het ingescheepte team behoort ook een ploeg van de Medische Component met onder meer een hyperbarist, gespecialiseerd in eerste hulp bij een duikongeval. Hij moet bij een ongeval constateren of de oorzaak mechanisch, toxisch of door decompressie is en dan de nodige maatregelen nemen zoals een medische evacuatie met een reddingshelikopter.

De duikschool kan rekenen op een negental ervaren instructeurs. Die zijn ook gespecialiseerd in duikoperaties, met de nadruk op het opruimen van explosieven onder en boven water. Bovendien werken ze voor de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO, sectie Zeebrugge). Die sectie maakt explosieven onschadelijk in de kuststreek en de exclusieve economische zone (EEZ) voor de Belgische kust.

De Marine mag alvast trots zijn op haar duikschool, die nationaal en internationaal operaties en oefeningen ondersteunt.

In mei zullen de negen kandidaten hopelijk het felbegeerde dolfijnembleem ontvangen, het bewijs van hun professionaliteit als duiker bij de Marine, federale politie, special forces of genie.