-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuwe diversiteitswind bij Defensie

Nieuwe diversiteitswind bij Defensie

 

"Het belangrijkste is dat elk personeelslid zich thuis voelt bij Defensie." Met die woorden opende de chef Defensie, generaal Marc Compernol, een conferentie rond vijftien jaar diversiteitsbeleid bij Defensie. Op 4 december verzamelden verschillende topmanagers van Defensie zich in het hoofdkwartier van Evere voor een tussentijdse balans en een blik op de toekomst.

Met de recente discussie rond quota op de werkvloer viel deze conferentie op een ideaal moment. Thema's als gender, handicap, culturele identiteit en seksuele oriëntatie vormden de rode draad doorheen de voormiddag. Enkele gastprekers haalden die thema's aan om de leidinggevenden op ideeën te brengen voor de toekomst.

Michèle Mees van het Centre for Balanced Leadership bracht haar visie over een inclusieve en gebalanceerde organisatie aan de man. "In een bedrijf waar er gebalanceerd leiderschap is, merken we een groter engagement", haalt Mees aan. "Dat vergroot dan weer de samenhang binnen zo'n organisatie." Bijna een evidentie voor Defensie, waar 'cohesie' en 'leiderschap' bovenaan staan in de lijst met kernwaarden.

Houssein Bouhkriss, consultant in diversiteitsbeheer, sprak over de mogelijkheden om jongeren met een migratieachtergrond bij Defensie aan te trekken. Hoe kijken die jongeren naar personen in een uniform? "De onrust en rellen in Vorst van 1991 zitten hier nog altijd voor een deel tussen", meent Bouhkriss. De confrontaties tussen het voornamelijk blanke politiekorps en de allochtone jongeren zitten nog diep. "Het vergt moed om je als Belg te identificeren. Een job in uniform is niet altijd even cool."

Adjudant–chef Freddy Van Eeckhout van de cel Diversiteit lichtte ook nog de Belgian Defence Rainbow Community toe. Die vzw wil emancipatorisch werken voor leden van Defensie die LGBTQI zijn: lesbisch, gay, biseksueel, transgender, queer of interseksueel. “Ik spreek liever over een SoGi-beleid (seksuele oriëntatie en genderidentiteit),” verduidelijkt Van Eeckhout, “omdat dat veel ruimer gaat. Deze vzw werkt versterkend voor het individu. Hij of zij moet voelen dat er respect en begrip is op de werkvloer.”

Op het einde van de conferentie reikte Defensie nog de tiende Diversity Award uit. Die prijs beloont organisaties of personen die zich voor diversiteitsthema’s inzetten. Sergeant Lore Nijst van de Meteo Wing mocht dit jaar de prijs in ontvangst nemen. Zij ontwierp een gloednieuw logo voor het nieuwe netwerk Gender In Motion.