-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuwe commandant voor de Marinereserve

Nieuwe commandant voor de Marinereserve

 

Op vrijdag 12 oktober nam kapitein-ter-zee van de reserve Eddie Van Raemdonck het bevel over van het reservekorps van de Marine. Die aanstelling gebeurde tijdens een militaire plechtigheid in de Marinekazerne van Sint–Kruis (Brugge) onder het voorzitterschap van kapitein-ter-zee Jan Debeurme, de stafchef van de Marine.

Sinds de aftrap van de grote investeringsprogramma's vaart de Belgische Marine een nieuwe koers en kijkt ze reikhalzend uit naar de toekomst. Met de recente invoering van de vernieuwde structuur van de Marinereserve en de aanstelling van de nieuwe commandant van de Belgische Marinereserve krijgt die toekomst een nieuw gezicht en krijgen de verschillende ondersecties waarin de reserve een belangrijke rol speelt een nieuwe commandant. De Marine speelt hier graag op in door de reserve veel kansen te geven om actief deel te nemen aan opdrachten, beleidsactiviteiten en besluitvoering in zowel binnen- als buitenland.

De jeugd is de toekomst en krijgt, ongeacht zijn opleiding, manifest alle kansen om op een constructieve manier mee te denken en te werken aan de wereldvrede. Kortom, er is voor iedereen wel een interessante invulling te vinden bij de Marinereserve. Ben je avontuurlijk, leergierig en sta je open voor een nieuwe en boeiende uitdaging naast je beroepsleven? Dan is de Marinereserve beslist jouw ding.

Haar motivatie, flexibele inzetbaarheid en specifieke kennis zijn uitermate belangrijk voor de werking van de Marine.

Veiligheid op en vanop de zee, onze uitdaging, daar tekenen we toch samen voor.

Join The Belgian Navy Reserve!Starboard 10, Steer Course 2030!