-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuw detachement Vigilant Guardian

Nieuw detachement Vigilant Guardian

 

De komende maand verzorgt een detachement van het 1/3 Bataljon Lansiers de opdracht Vigilant Guardian, om gevoelige plaatsen in eigen land te bewaken in steun van de federale politie. De deelnemers worden nu ook medisch gescreend en krijgen persoonlijke beschermingsmiddelen mee.

De beveiligingsopdrachten in eigen land lopen door, ondanks de coronacrisis. De militairen die aan die opdrachten deelnemen, worden nu ook medisch van nabij opgevolgd. Minstens aan het begin van elke inzetperiode moet elke deelnemer verplicht een medische screening doorlopen.

"Het allerbelangrijkste blijft het respecteren van de anderhalve meter afstand", legt de dokter van dienst uit. "Toch blijkt dat voor veel mensen een steeds moeilijkere opgave. Defensie doet wat het kan om onze mensen te beschermen. Zo worden de militairen van OVG nu per twee op een kamer ingedeeld om afstand houden daar al te vergemakkelijken."

Verder krijgen de militairen een beperkte set persoonlijk beschermingsmateriaal mee. Die kunnen ze gebruiken wanneer ze dichterbij moeten komen dan de veilige afstand, bijvoorbeeld tijdens een interventie. Dat komt gelukkig zelden voor.

#COVID19BELDEF