-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

“Niemand anders dan Defensie had dit kunnen doen”

“Niemand anders dan Defensie had dit kunnen doen”

Minister Philippe De Backer, voorzitter van de federale Coronavirus-Taskforce, heeft op 29 april een bezoek gebracht aan de militaire kazerne van Peutie, die momenteel dienstdoet als logistiek centrum voor de ontvangst en verdeling van medisch materieel gerelateerd aan de crisis, zoals mondmaskers.

Defensie speelt een sleutelrol tijdens de Coronacrisis, niet in het minst op logistiek vlak: onze logistieke eenheden nemen de logistieke ondersteuning van de andere crisis-taskforces op zich door bijvoorbeeld binnenkomend materieel te stockeren in hangars en te verdelen naar de provinciale verdeelpunten.

De regering heeft eveneens beslist om elke Belg van een mondmasker en filtrerende doekjes te voorzien. Ook hier zal Defensie ingeschakeld worden: de mondmaskers zullen door Defensie aangekocht worden, en zowel de maskers als de doekjes zullen door het militaire logistiek systeem verdeeld worden.

“We hebben op zeer korte tijd een massieve logistieke operatie op poten moeten zetten”, zei minister De Backer tijdens de rondleiding. “Niemand anders dan Defensie had dit kunnen doen. Jullie zijn van enorm belang geweest voor ons. Niks dan lof van alle spelers.”

#COVID19BELDEF