-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

NAVO-reservisten garanderen veilige handelsroutes

NAVO-reservisten garanderen veilige handelsroutes

 

De eerste week van juni heeft in Oostende voor de 39ste keer de oefening Snow Master plaatsgevonden: een van de grootste NAVO-oefeningen in scheepvaartbegeleiding. Reservisten uit zeven landen voerden een virtuele oefening uit op basis van een realistisch scenario. De chef Defensie, generaal Marc Compernol, kwam zich zelf vergewissen van de kennis en professionaliteit van de actieve reservisten.

De oefening Snow Master vond plaats in de Belgisch-Nederlandse mijnenbestrijdingsschool EGUERMIN. Het doel ervan is om informatie uit te wisselen en zo de koopvaardij te adviseren en te begeleiden tijdens de doorvaart in gevoelige zones. Hierbij is de hoofdgedachte de economische goederenstroom te vrijwaren van piraterij en vooral de vrijheid van navigatie te garanderen.

In NAVO-verband worden die taken uitgevoerd door de Naval Co-operation and Guidance for Shipping (NCAGS) en het Allied Worldwide Navigational Information System (AWNIS). Die eenheden van de Military and Maritime Trade Interaction Co-operation (M2TIC) worden hoofdzakelijk gestuurd door actieve reservisten.

Die militaire diensten werken nauw samen met de pas opgerichte cel Maritieme Beveiliging. Samen monitoren ze voltijds schepen die in gevaarlijke gebieden varen zoals de Straat van Malakka nabij Maleisië of de Golf van Aden. Dankzij satelliettoezicht en een noodnummer met een permanentie die in real time informatie analyseert, verliezen ze de Belgische schepen geen minuut uit het oog. Een geruststelling voor de ongeveer 5.450 bemanningsleden op Belgische schepen.

Vorig jaar zijn er wereldwijd 312 incidenten met schepen gemeld, waarvan 82 kapingen door piraten. Dankzij de nauwe samenwerking tussen het Centrum voor Cybersecurity, Defensie en de internationale veiligheidsdiensten was er gelukkig geen enkel Belgische schip betrokken.