-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Narcis oefent in Baltische Zee

Narcis oefent in Baltische Zee

 

De mijnenjager M923 Narcis heeft begin juni als onderdeel van het permanent mijnenbestrijdingseskader van de NAVO deelgenomen aan de oefening BALTOPS. Dat is de belangrijkste oefening in de Baltische Zee en een van de grootste gecombineerde oefeningen in Noord-Europa. 

De oefening startte op 1 juni voor de kust van Klaipeda (Litouwen) en eindigde op 15 juni in de Duitse haven van Kiel. Dit jaar hebben ongeveer 5.000 militairen uit 22 landen deelgenomen met 60 vliegtuigen en een vloot van 42 schepen en onderzeeërs. 

Met de oefening wilde de NAVO tonen hoe haar lidstaten en partners operationeel samenwerken voor de veiligheid en stabiliteit in de regio. Gedurende de grootscheepse oefening werd het ganse spectrum van maritieme operaties vertaald in scenario's rond luchtverdediging, duikbootbestrijding en oppervlaktebestrijding. Daarnaast stonden ook amfibische operaties en embargo-operaties op het programma. 

Het eskader Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG 1) concentreerde zich voornamelijk op de mijnenbestrijding, maar het werd ook bij andere onderdelen van de oefening betrokken. 

De zestien actief deelnemende landen waren België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Letland, Litouwen, Nederland. Noorwegen, Polen, Roemenië, Spanje, Zweden, Turkije, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Zes landen leverden steun aan het gemeenschappelijk commando.