-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

MOST-team traint Beninse marine

MOST-team traint Beninse marine

 

Het Belgische team voor Mine Countermeasures Vessels Operational Sea Training (MOST) is op 6 mei gestart met een evaluatie en training van de Beninse marine. Gedurende twee weken geven de zeven specialisten op twee van de vier Beninse patrouilleschepen een opleiding in zeemanschap en maatregelen bij asymmetrische aanvallen.

Het geheel past in het Defensiebeleid van België tegenover onze strategische partner. Vanaf de eerste dag werd het team in drie ploegen verdeeld. Een ploeg ging aan boord van de Zou. Twee man controleerden de veiligheidsaspecten, de brandbestrijdingsmiddelen en de voortstuwing. Het tweede team gaf instructie in telecommunicatie en navigatie.

De cursus is sinds dit jaar een nieuw onderdeel van het programma voor Maritime Capability Building, afgestemd op de capaciteit van de patrouillevloot. De nadruk ligt op de asymmetrische dreiging en de inzet tegen piraterij op zee. Het derde team werd ingezet in de lokale duikschool. Hier kregen een tiental duikers instructie van een duiker-ontmijner en een ‘hyperbarist’ van het MOST-team.

De bedoeling is om de landen van de Golf van Guinee op te leiden zodat ze zelf de scheepvaartbewegingen voor hun kust in beeld kunnen brengen en bij een incident kunnen ingrijpen. Naast de samenwerking tussen beide marines heeft de haven van Cotonou een actieve economische samenwerking met de haven van Antwerpen. Een mooi voorbeeld van hoe Defensie een meerwaarde kan zijn voor de economische stabiliteit in een Afrikaanse regio.

De eerste dag heeft het duikteam een scheepsromponderzoek uitgevoerd op de P109 Alibori en de P110 Oueme, nadat ze eerst een veiligheidsbriefing hadden gegeven en het duikmateriaal in orde hadden gebracht. Na de oefening gaven de chef-duiker en het Belgische team een debriefing. Hierbij lag het accent op de procedures en vooral het veiligheidsaspect bij duikoefeningen. 

Waar was de evacuatieweg? Is er medische assistentie? Wat te doen bij slechte zichtbaarheid of een defect kompas? Worden er veiligheidslijnen gebruikt tussen buddy's? Zijn de communicatiemiddelen aanwezig en getest? Stuk voor stuk onderwerpen die het Belgische evaluatieteam aanhaalde. 

Na hun strijdlied werd de oefening goed bevonden. De Beninse marine heeft als wapenspreuk Honneur, Patrie et Dévouement en daar zijn ze terecht trots op. De volgende dag vertrokken ze alvast op zee met de Zou om de theorie daadwerkelijk in de praktijk om te zetten.