-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Moreel consulent op het fregat Leopold 1

Moreel consulent op het fregat Leopold 1

 

Bij de bemanning van het fregat Leopold 1 vinden we ook een moreel consulent. Een luisterend en meelevend oor, een raadgever bij dilemma's, een open deur voor het welzijn van iedereen aan boord. We praten met Emmanuel Reynaerts, die meevaart sinds het vertrek uit Zeebrugge op 2 augustus.

Op een fregat zoals de F930 Leopold 1 vind je tal van beroepen: matrozen, wapenmakers, brandweerlui, radio-operatoren, cartografen en helikopterpiloten maar ook koks, slagers, medisch personeel enzovoort. Wanneer de dagtaak te zwaar weegt, is het soms nuttig om iemand in vertrouwen te kunnen spreken.

Emmanuel Reynaerts vaart sinds 2 augustus mee als moreel consulent. Voor hem is dit zijn zevende deelname aan een operatie. "Voor het vertrek kende ik al meer dan de helft van de bemanning", vertelt hij. "Dat komt door mijn vorige deelnames maar ook omdat ik aan de Nautische School les geef over de tradities van de Marine."

"Mijn hoofdtaak is om beschikbaar te zijn voor spirituele, morele en ethische hulp. Als enige actor uit de psychosociale wereld aan boord wil ik benadrukken dat ik geen deel uitmaak van het commando. Ik sta even veel ten dienste van eender welk bemanningslid. Mijn tussenkomsten zijn altijd vertrouwelijk."

"Telkens iemand erom vraagt, plan ik een individueel gesprek", gaat hij verder. "Of de vraag nu persoonlijk of werkgebonden is, het belangrijkste is om een luisterend oor en advies op maat te bieden. Een andere taak van mij is om bezinningsmomenten te organiseren, telkens op zondag. Daar kunnen we eens uit de routine stappen en andere onderwerpen aanboren."

"Wanneer zich tijdens die gesprekken morele dilemma's aanbieden, zal ik die personen helpen bij hun keuze en woorden helpen zoeken bij hun drijfveren voor de ene of de andere oplossing. Het doel is om hun denken duidelijker te maken: toen heb ik die beslissing genomen, en omwille van die reden."

"Ik tracht erg aanwezig te zijn door ook deel te nemen aan de oefeningen aan boord. Ik wil duidelijk maken dat ik geen kaderlid ben, maar eigenlijk een burger in uniform. Wanneer de bemanning mij zo ziet, vervagen de barrières en verloopt het contact spontaner."

"Soms noemen ze mij padre," gaat de consulent verder, "want dat zeggen ze ook tegen de aalmoezeniers. Uiteindelijk speelt mijn wereldbeschouwing voor de meesten enkel een rol op het moment dat ze mijn raad komen vragen."

"Voor de rest bewonder ik het professioneel geweten van de bemanningsleden. Veel van hen gaan tot het uiterste om alles aan boord goed te laten draaien. Het vraagt bijvoorbeeld extra inspanningen om intussen ook marinestagiairs te coachen."