-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Minister van Wetenschapsbeleid bezoekt de A962 Belgica

Minister van Wetenschapsbeleid bezoekt de A962 Belgica

 

Op 25 april 2019 bezocht de minister van Wetenschapsbeleid de marinebasis van Zeebrugge. Daar maakte ze de naam bekend van het nieuwe wetenschapsschip.

Om te beginnen hield korvetkapitein Damman, commandant van de A962 Belgica, een welkomsttoespraak voor de minister en de vele genodigden, gevolgd door een toespraak van Patrick Roose en Camille Pisani van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Na die toespraken vond het langverwachte moment plaats: de presentatie van de naam van het nieuwe schip: Belgica II. Die presentatie gebeurde niet alleen door de minister, maar ook door de leerlingen van het eerste middelbaar van het Atheneum M. Destenay uit Luik. Zij wonnen de wedstrijd voor de keuze van de nieuwe naam.

Er waren negentien voorstellen, maar er werd uiteindelijk een beperkte selectie van zes namen geselecteerd: Belgica II, Stella Maris, Stella Maris, Belsora, Impact, Lab Mare en Odyssea. Na een online stemming met ongeveer 5.000 deelnemers kozen 1.600 mensen voor ‘Belgica II’.

Op zee kregen de leerlingen en de minister uitleg over hoe de wetenschappers aan boord monsters nemen en analyseren. Kapiteins ter Zee Degraer en Lams, de beide projectverantwoordelijken voor de bouw van dit nieuwe schip, lichtten de technische mogelijkheden toe. Bij de indienstname van de Belgica II wordt de oude Belgica verkocht.

Het nieuwe schip wordt veel langer en groter dan de A962 Belgica. Het schip wordt gebouwd in opdracht van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Het beheer van het nieuwe vaartuig en zijn wetenschappelijke uitrusting, organisatie en planning van de wetenschappelijke campagnes blijven in handen van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en Schelde estuarium (BMM). De opvolging van de bouw en de bemanning gebeurt opnieuw door de Marine. 

Het schip zal 480 m² labo’s aan boord hebben, een drievoud van wat nu beschikbaar is op de A962 Belgica. Daardoor zullen verscheidene groepen wetenschappers onafhankelijk van elkaar kunnen werken. Het schip zal een autonomie hebben van 30 dagen op zee en zal met de technische middelen aan boord een werkingsdiepte hebben tot 5.000 meter. Bovendien kan het ingezet worden tijdens zomeroperaties op de Noordpool.

Het nieuwe onderzoeksschip is in aanbouw op de scheepswerf Freire in Vigo, in Spanje. Volgeladen zal het 3.600 ton wegen en met zijn 69 meter is het nieuwe schip bijna twintig meter langer dan de huidige Belgica.

De opdrachten blijven dezelfde als die van de Belgica: fauna en flora in de Noordzee onderzoeken door biologische, chemische, fysische, geologische en hydrodynamische gegevens te verzamelen. Het schip zal opereren als een volledig uitgerust laboratorium en werkt samen met Belgische universiteiten en andere wetenschappelijke instituten. 

Een van de veelvuldige gebruikers van de Belgica, is de afdeling Visserij van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO). Het ILVO is een internationaal bekend, wetenschappelijk instituut van de Vlaamse overheid dat instaat voor multidisciplinair, onafhankelijk onderzoek en gespecialiseerde dienstverlening in verband met landbouw, visserij en voeding. In opdracht van het ILVO voerde de A962 Belgica eerder dit jaar onderzoeken naar de status van de commerciële visbestanden zodat de Europese Unie de visquota kan bepalen. Die monitoring kwam de voorbije jaren meermaals in het gedrang.

Daarnaast doet het ILVO met de Belgica onderzoek naar nieuwe vistechnieken en bestudeert het de invloed van windmolenparken, baggerwerken en zandwinning op de mariene ecosystemen. Die activiteiten behoren tot de zogenaamde ‘blauwe economie’.