-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Minister stelt operaties 2019 voor

Minister stelt operaties 2019 voor

 

Minister van Defensie en Ambtenarenzaken Sander Loones heeft de geplande operaties voor volgend jaar voorgesteld. België zal opnieuw inzetten op internationaal engagement en de strijd tegen terreur in binnen- en buitenland.

"De strijd tegen terreur en radicalisering is en blijft de absolute prioriteit in het plan operaties voor 2019", stelt minister Loones. "In eigen land zullen onze militairen de politie blijven ondersteunen bij hun bewakingsopdrachten. Maar we willen de terreur ook bij de bron aanpakken. Het plan operaties 2019 weerspiegelt dat we een loyale partner zijn binnen de NAVO, de EU en de VN."

Azië

In Irak blijft Defensie de veiligheid ondersteunen met de professionele opleiding van Iraakse officieren en troepen. Verder zullen Belgen een aantal ondersteunende staffuncties uitoefenen voor operatie Inherent Resolve, de coalitie tegen DAESH. Ze doen dat in het coalitiehoofdkwartier in Koeweit of Bagdad, bij het US Central Command en het US Special Operations Command in Tampa (VS). Ook in Frankrijk, Jordanië en het Global Coalition Communication Center in Londen zullen Belgen werken. De luchtoperaties krijgen Belgische steun met personeel voor de AWACS-radarvliegtuigen en door inlichtingenspecialisten in de European Partnership Integration Enterprise (EPIE) in Ramstein (Duitsland). Er worden verder nog radaroperatoren ingezet in Al Dhafra, in de Verenigde Arabische Emiraten.

In Afghanistan is de Resolute Support Mission (RSM) is nog steeds de belangrijkste opdracht. Daarmee geeft de NAVO training, advies en assistentie aan de Afghaanse instanties. België blijft aanwezig met stafmedewerkers in het hoofdkwartier in Kaboel, in steun- en vormingsfuncties en met een verkenningspeloton in het Train, Advise, Assist Command – North (TAAC-N) in Masar-E-Sharif. De inzet van een detachement van het Special Operations Regiment ligt nog ter studie.

In het Midden-Oosten blijft een Belgische waarnemer aanwezig voor de VN-waarnemingsopdracht UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization).

Afrika

In Mali zal België de steun aan de Europese trainingsopdracht van de Malinese strijdkrachten (EUTM Mali) verderzetten, vooral bij de raadgevende tak.

Aan MINUSMA, de VN-operatie in Mali, zal Defensie deelnemen met militairen in het inlichtingencentrum, een C-130-detachement in Bamako en analisten, veldwerkers en een multisensorpeloton bij de Duitse inlichtingen-, bewakings- en verkenningseenheid in Gao. Zij worden bijgestaan door collega's in diverse steunelementen.

In Niger blijft de focus liggen op instructie van de lokale strijdkrachten (Flintlock), in samenwerking met de VS, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. België zal met Nigerese eenheden een tactisch trainingsprogramma uitvoeren en een nationaal trainingscentrum uitbouwen. Ons land zal ook instructeurs leveren aan gelijkaardige initiatieven in Mauritanië, Burkina Faso, Niger, Mali en Benin.

In Tunesië zullen Belgische instructeurs opleiding geven aan scherpschutters en de militaire politie.

In Centraal-Afrika zal ons bevoorradings- en commandoschip deelnemen aan de campagne Maritime Capacity Building. Daarmee levert ons land advies aan een aantal West-Afrikaanse strijdmachten om hen te helpen in hun strijd tegen piraterij, drughandel, smokkel en illegale visserij.

Verder blijft België in de Democratische Republiek Congo aanwezig op het hoofdkwartier van de VN-missie MONUSCO in Kinshasa.

Europa

In het kader van het Readiness Action Plan van de NAVO levert België een fregat voor de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG 1). Bij de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG 1) zal een Belgisch mijnenbestrijdingsvaartuig in de Baltische Zee en de Noordzee helpen om springtuigen op te sporen en te vernietigen.

Daarnaast zal ons land zijn beurtrol opnemen in de luchtbewaking boven de Baltische staten (Baltic Air Policing).

België zal in de eerste en tweede helft van 2019 telkens een detachement leveren voor de enhanced Forward Presence. Dat is de NAVO-operatie waarmee de NAVO in de Baltische staten en Polen zijn aanwezigheid opvoert om de afschrikking te vergroten en de middelen voor collectieve verdediging te versterken. Verder zal Defensie regelmatig een ploeg uitsturen om de strategische communicatie van de eenheid te ondersteunen.

België levert verder troepen aan de interventiemachten van de NAVO (Very High Readiness Joint Task Force: VJTF), de EU (European Union Battle Group: EUBG) en de VN.

Buiten de militaire opdrachten werkt Defensie tot slot ook nauw samen met de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Zo zullen militairen de ambassades in Congo en Burundi blijven beveiligen.