-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Militaire sportschool presenteert projecten en partnerschappen

Militaire sportschool presenteert projecten en partnerschappen

 

In Eupen heeft het Koninklijk Militair Instituut voor Lichamelijke Opvoeding (KMILO) het jaar 2019 officieel ingehuldigd. Hiervoor nodigde de school op 31 januari de chef Defensie en de autoriteiten van de Duitstalige Gemeenschap uit.

Door de resultaten en projecten van het afgelopen jaar te presenteren, toont het instituut zijn hechte band met het lokale leven. Ook de lopende projecten kwamen aan bod.

Het KMILO voldoet zonder twijfel aan de richtlijn uit de Strategische Visie voor 2030 om de militaire kwartieren in het lokale weefsel te betrekken. De band met de Duitstalige Gemeenschap en de gemeente Eupen is evident: de hele gemeenschap is trots dat het KMILO zich achter sportwaarden en –activiteiten schaart. Elk jaar helpt de school heel wat projecten en samenwerkingen ontwikkelen en uitvoeren.

Elk schooljaar ontdekken tussen de 300 en 400 Duitstalige studenten verschillende sporten bij het KMILO. Middelbare scholen nemen regelmatig deel aan projecten van het KMILO. Defensie stimuleert dat contact met de schooljeugd in het kader van de rekrutering. In totaal bezochten 952 kinderen en jongvolwassenen het instituut in 2018.

Buiten de scholen heeft het KMILO vele contacten met de sportgemeenschap: de sportbond van de Franstalige gemeenschap ADEPS, Sport Vlaanderen en de SportBund van de gemeente Eupen. Het doel is om de lokale sportactiviteiten en –opleidingen op elkaar af te stemmen. Er worden bij het KMILO bijvoorbeeld sporttrainers opgeleid voor en door burgers. Ook schakelt Defensie burgerpersoneel in voor de sportopleiding van militairen. Allemaal voorbeelden van win-winsituaties. Zo versterkt Defensie de band met de bevolking en stimuleert het de rekrutering.

Naast die lokale projecten en grote militaire competities heeft het KMILO in 2018 634 militairen opgeleid tot physical training instructor (PTI) assistent-PTI, basic fit instructor en andere militaire sportfuncties. De instelling kan dus prat gaan op een hoog rendement: overdag ontvangt het zo’n 880 militairen uit andere kazernes en ’s avonds ook gebruikers van burgerclubs.

2019 betekent de start van het Schönefeld-partnerschap. Met een subsidie van de Duitstalige Gemeenschap zal de stad Eupen de atletiekpiste, het voetbalveld en de aangrenzende sporthal aankopen. Door een contract met de stad kan Defensie de infrastructuur blijven gebruiken. De hindernisbaan, de koordenpiste, de granaatstand en de helistrip blijven wel in militair bezit.

Bij de voorstelling van die balans had luitenant-kolonel Nathalie Beerden, de commandant van het KMILO, enkele autoriteiten uitgenodigd: generaal Marc Compernol, chef Defensie, Alexander Miesen, voorzitter van het Duitstalige parlement, Olivier Paasch en Isabelle Weykmans, respectievelijk minister-president en vicepresident van de Duitstalige Gemeenschap. Ook de burgemeester van Eupen, Claudia Niessen, en de schepen van sport, Werner Baumgarten, waren aanwezig.