-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Militaire operaties in 2018

Militaire operaties in 2018

 

Defensie heeft zijn belangrijkste militaire operaties voor 2018 voorgesteld. De strijd tegen het terrorisme en de radicalisering blijven dé absolute prioriteit, in binnen- en buitenland.

Het voorbije jaar heeft Defensie weer uiteenlopende opdrachten uitgevoerd. Deze video geeft je alvast een overzicht van onze belangrijkste operaties in 2017.

Voor 2018 zal Defensie in eigen land de federale politie blijven ondersteunen zolang de ministerraad dit nodig acht (operatie Vigilant Guardian).

Midden-Oosten

In de coalitie tegen DAESH (operatie Inherent Resolve) zullen tien Belgische militairen Iraakse instructeurs helpen opleiden. Aanvullend zullen 95 militairen training, advies en assistentie bieden aan Iraakse eenheden over heel het land. Voor de luchtoperaties van de coalitie levert België in 2018 dertig militairen om de Nederlandse toestellen in Jordanië te bewaken. Bijkomend maken twee Belgische militairen deel uit van de bemanningen van de AWACS-toestellen, de vliegende radar- en vluchtleidingscentra van de NAVO die de operatie ondersteunen.

Mali, de Sahel en Noord-Arika

Op 31 januari 2018 eindigt de Belgische leiding over de Europese trainingsopdracht in Mali (EUTM Mali), en daarmee ook de inzet van 175 militairen. Nadien blijven nog twintig militairen de raadgevende tak van die Europese opdracht ondersteunen.

Tegelijk zal Defensie zijn bijdrage uitbreiden aan de VN-opdracht in Mali: MINUSMA (Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali). Een Belg wordt de militaire commandant van het hoofdkwartier, met een staf van twintig militairen. Verder werken er vijf militairen in het inlichtingencentrum. Twaalf analisten en veldwerkers gaan aan de slag bij een Duitse verkennings- en inlichtingeneenheid, vanaf juli 2018 versterkt met nog veertig Belgen. Defensie houdt onder voorbehoud ook twee NH90-helikopters en vijftig militairen paraat om gedurende maximaal zeven maanden een Duitse helikoptereenheid te versterken. Vanaf mei 2018 opereert vanuit Bamako een C-130-vliegtuig met 65 militairen voor een half jaar, mogelijk verlengbaar tot een jaar.

In Niger nemen gedurende vijf weken zestig militairen deel aan operatie Flintlock: een instructieopdracht onder Amerikaanse leiding. Defensie geeft er ook opleiding aan een interventie-eenheid van het Nigerese leger. Daarvoor stuurt ons land eerst tien militairen gedurende vijftien weken, gevolgd door 25 militairen gedurende acht weken. Voor de Ecoles Nationales à Vocation Régionale (regionale scholen voor veiligheid en defensie) in Mauritanië, Burkina Faso, Niger en Mali zet België twee instructeurs in gedurende vijf keer twee maanden.

Wegens de aanhoudende terreurdreiging in Tunesië blijft Defensie ook daar ondersteuning bieden bij militaire opleidingen.

Centraal-Afrika

In Centraal-Afrika neemt de Godetia met negentig bemanningsleden gedurende tien weken deel aan de campagne Maritime Capacity Building: het Amerikaanse samenwerkingsprogramma voor maritieme veiligheid. Concreet zullen ze een aantal West-Afrikaanse partners, waaronder Benin, ondersteunen in de strijd tegen piraterij, drugshandel, smokkel en illegale visserij.

Voor de VN-operatie in de Democratische Republiek Congo blijven gedurende het hele jaar twee militairen in Kinshasa werken, op het MONUSCO-hoofdkwartier (Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République démocratique du Congo).

Afghanistan

In de loop van 2018 breidt België zijn deelname aan de Resolute Support Mission (RSM) van de NAVO in Afghanistan uit tot ongeveer negentig militairen. Acht militairen blijven actief als stafmedewerker voor beveiligings- en inlichtingentaken op het hoofdkwartier van Resolute Support in Kaboel. In het Duitse regionale hoofdkwartier in Mazar-e-Sharif levert Defensie 45 steunfuncties. Vanaf midden maart 2018 zullen veertig militairen er de veiligheid op en rond de basis controleren

Europa

Als onderdeel van de grotere aanwezigheid van de NAVO in Oost-Europa (het Readiness Action Plan), stuurt België gedurende drie weken een mijnenjager met 45 bemanningsleden naar de Baltische Zee om er springtuigen uit vroegere conflicten op te sporen en te vernietigen. De Godetia wordt gedurende drie weken met negentig bemanningsleden ingezet als commando- en ondersteuningschip van de NAVO-ontmijningsvloot: Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Van begin september tot eind december 2018 versterken vier F-16-vliegtuigen en ongeveer vijftig militairen vanop een basis in Litouwen de luchtpolitie boven de Baltische staten.

Voor de afschrikking en versterking van de collectieve verdediging in de Baltische Staten en Polen neemt van september tot eind 2018 een Belgische manoeuvrecompagnie van 230 militairen (met ook Luxemburgers) deel aan de Duitse NAVO-gevechtsgroep in Litouwen. De staf van de gevechtsgroep wordt gedurende gans 2018 versterkt met een specialist in strategische communicatie, gedurende vier keer zes weken versterkt met een ploeg van vijf militairen.

Voor de NAVO-operatie Sea Guardian wordt een Belgisch fregat met 175 bemanningsleden en een boordhelikopter gedurende drie weken ingezet in de strijd tegen de mensenhandel, de smokkel van illegale wapens en het terrorisme in de Middellandse Zee. Tijdens dezelfde operatie levert België gedurende drie weken een snelle interventieboot met zes bemanningsleden voor inzet vanop een Nederlands amfibisch schip.

Gedurende heel 2018 werken er drie militairen op het hoofdkwartier van de Europese opdracht Sophia. Daarbij aansluitend helpen vier militairen gedurende drie weken de Libische kustwacht trainen en begeleiden.

België zal ook in de Noordzee opnieuw historische springtuigen opsporen en vernietigen. Daarvoor zet Defensie drie keer gedurende drie weken een mijnenjager met 45 bemanningsleden in.

Paraatheid

Voor de snelle interventieopdrachten van de NAVO houdt Defensie het volledige jaar zes F-16's en tot 200 militairen paraat, aangevuld met 3 tot 26 militairen voor de staf van het NAVO-luchtcommando. Op zee houdt Defensie van januari tot juni 2018 een mijnenjager met 45 militairen paraat. Van januari tot eind maart en van oktober tot november neemt ook een fregat deel aan die NAVO-paraatheid. Gedurende heel 2018 is het commando en een deel van de staf van de NAVO-ontmijningsvloot SNMCMG1 in Belgische handen. Tijdens de tweede helft van het jaar is hiervoor ook de Godetia paraat, met honderd bemanningsleden.

Voor de gevechtsgroep van de Europese Unie, de European Union Battle Group (EUBG), houdt België het ganse jaar tot 800 militairen paraat, plus twee NH90-helikopters en honderd militairen. In de tweede helft van het jaar voert ons land ook het commando over die EUBG.

Voor de Verenigde Naties houdt ons land een detachement van twee tot vier B-Hunter-drones beschikbaar, zes F-16's, specialisten voor een internationaal luchtmachtcommando, een A321-vliegtuig, een commando- en steunschip, een mijnenjager en gespecialiseerd logistiek personeel.