-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Militaire muziekkapellen steunen het goede doel

Militaire muziekkapellen steunen het goede doel

 

De koninklijke muziekkapellen hebben op 21 november 24.400 euro overhandigd aan de erkende vzw's van Defensie. Dat bedrag verzamelden ze met de opbrengsten van hun publieke concerten.

De publieke concerten van de drie koninklijke muziekkapellen van Defensie zijn gerenommeerd. Wanneer Defensie ze niet zelf organiseert, levert de organisator een financiële bijdrage. Die gaat integraal naar de vijf vzw's die Defensie erkent.

Op 21 november 2017 werden de cheques, samen goed voor 24.400 euro, voor het personeel van de muziekkapellen symbolisch overhandigd aan de vertegenwoordigers van de vzw's Luitenant-generaal Roman, het Nationaal Hulpfonds voor Slachtoffers van het Belgische Vliegwezen (FONAVIBEL), de Vereniging voor Hulpbetoon in de Marine, de Stichting VIVAT! en Pinocchio.