-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Milieuzorg, ook onze bekommernis!

Milieuzorg, ook onze bekommernis!

 

Defensie is een milieubewuste organisatie die ook zijn steentje bijdraagt om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Hierbij speelt de ondersectie Risicobeheersing en milieu van de Algemene Directie Material Resources (DG MR) een belangrijke rol. Daar werkt luitenant-kolonel en burgerlijk ingenieur Vincent Peremans als reservemilitair. Hij is niet alleen milieuconsulent maar ook kabinetschef bij minister Carlo Di Antonio, Waals minister van Milieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Transport, Luchthavens en Dierenwelzijn.

“Na mijn ontslag uit het actief kader ben ik op 1 juni 1999 overgegaan naar het reservekader”, steekt luitenant-kolonel Peremans van wal. “Toen heb ik als officier verantwoordelijk voor logistiek (S4) bij het Bataljon Ardense Jagers heel wat wederoproepingen vervuld en kampen meegemaakt. Daar heb ik veel vrienden aan overgehouden. Door mijn tewerkstelling op het kabinet van de Waalse minister van Milieu in 2004 en na mijn periode in het Competentiecentrum Rollend Materieel en Bewapening (CC R&A) in Rocourt, ben ik overgegaan naar de staf van DG MR in Evere, als milieuconsulent. Het militaire leven blijft me boeien maar mijn werkterrein ligt vandaag hoofdzakelijk bij de regionale overheid, waar ik als kabinetschef dagelijks met de milieuproblematiek te maken heb. Verder ben ik ook schepen van milieu in Nassogne.”

Valt je mandaat als kabinetschef en schepen te rijmen met je activiteiten als reservemilitair?
“Dat valt best mee. Soms is het moeilijk maar het lukt me best om mijn activiteiten zo te regelen dat ik overdag mijn prestaties kan uitvoeren. Als kabinetschef en schepen heb ik een drukke agenda maar ik ben niet gebonden aan een negen-tot-vijfjob. Bovendien lukt het me zelfs om deel te nemen aan buitenlandse zendingen van meerdere maanden. Het is een kwestie van alles tijdig te kunnen regelen.”

In welke functie ben je als reservemilitair in het buitenland geweest?
“Van oktober 2013 tot april 2014 was ik als hoofdofficier tewerkgesteld op het NAVO-hoofdkwartier in Kaboel, Afghanistan. Daar was ik aangehecht bij de divisie ‘Langetermijnplanning post 2015’ en zo betrokken bij de opmaak van het strategische plan 2015-2020 van de NAVO voor Afghanistan. In die functie had ik veel contacten met allerlei Afghaanse departementen en ministeries. Na mijn verblijf zette mijn Bulgaarse opvolger mijn werk verder. In 1995 heb ik als actief militair voor zes maanden deelgenomen aan de UNPROFOR-opdracht in Vukovar, in voormalig Joegoslavië.”

Binnen de staf van DG MR ben jij de expert in milieuaangelegenheden?
“Zo sterk moet je het niet stellen. Mijn ervaringen en contacten dragen bij tot het oplossen van allerlei milieuproblemen bij Defensie. Samen met drie andere reservemilitairen aangehecht aan het bureau ‘Environmental management’ vormen we een hechte ploeg die technisch advies geeft aan materieelbeheerders en het commando. Mijn relaties met de Waalse administratie kunnen hierbij helpen. Zo werken we momenteel aan een conventie tussen Defensie en Wallonië over de sanering van vervuilde gronden.”

Jouw inbreng als specialist ter zake vertaalt zich in een win-winsituatie?
“Zeker. Defensie kan op ons rekenen en wij zijn goed geplaatst om te zorgen dat Defensie alle reglementaire beslommeringen naleeft. Omgekeerd, zijn we vanuit de regionale en federale overheid tevreden dat Defensie in regel is met de milieuwetgeving. Milieuzorg is immers een zorg van iedereen.”