-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Mijnenjager Crocus vernietigt vliegtuigbom uit Tweede Wereldoorlog

Mijnenjager Crocus vernietigt vliegtuigbom uit Tweede Wereldoorlog

 

De Belgische mijnenjager Crocus heeft op 26 juni een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog laten ontploffen. Samen met twee schepen van de Nederlandse marine liet ze het vijfhonderd pond zware tuig exploderen op de Noordzee, ten westen van het Nederlandse Vlissingen.

De Belgische en Nederlandse marines werken al jaren samen om de Noordzee, de kustwateren en de havenmondingen van hun landen vrij te maken van mijnen en andere explosieven. Dat samenwerkingsverband heet Beneficial Cooperation. In de Noordzee, dat de drukste vaarroutes ter wereld telt, liggen naar schatting nog tienduizenden mijnen en bommen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. De vliegtuigbom die op 26 juni werd vernietigd, was er daar een van.

"België is een maritiem land", zegt kapitein-ter-zee Carl Gillis, commandant Operaties bij de Defensiestaf. "We hebben een kleine kust, maar die geeft ons wel rechtstreeks toegang tot driekwart van alle landen. De Belgische havens zijn samen goed voor een kwart van alle goederen die in Noordwest-Europa worden verscheept, meer dan vijf procent van de tewerkstelling in België en maar liefst tien procent van het bnp. Antwerpen is zelfs de tweede belangrijkste haven van Europa. Een dag zonder scheepsvaart op de Schelde betekent een economische kost van ongeveer vijftig miljoen euro. Het is dan ook enorm belangrijk dat we de havens en scheepsroutes in onze zee open en bevaarbaar houden."

De huidige mijnenjagers van Defensie zijn ondertussen echter al meer dan dertig jaar oud en bereiken in 2023 het einde van hun levensduur. Om ook daarna onze waterlopen en havens veilig en bevaarbaar te kunnen houden, tekenden de Belgische en Nederlandse minister van Defensie begin 2018 een akkoord om samen twaalf nieuwe mijnenjagers aan te kopen.

Omdat de vrijwaring van scheepsroutes zo belangrijk is, heeft België met Nederland afgesproken om zowel hun mijnenjagers als fregatten samen te vervangen.